Regressie – reincarnatie en inner childtherapie

Regressie therapie
Je bent op onderzoek uit om te kijken of regressietherapie een therapievorm is voor jou.

Er is geprobeerd een heldere uitleg te geven door een aantal regressietherapie thema’s in blokken te zetten.Regressie is teruggaan naar de wortels van je probleem om de oorzaak op te sporen dit gaat d.m.v. een lichte trance die vanzelf ontstaat tijdens de sessie. Maakt niet uit of het kort of heel lang geleden is.

Regressietherapie rol beschrijving
Regressietherapie werkt diep door omdat je op 4 niveaus werkt. Het is niet alleen maar praten maar ook werken op energetisch, emotioneel, gevoel en somatisch gebied. De rol van de therapeut is volgend en goed luisteren. Van de cliënt wordt verwacht eerlijke antwoorden te geven op de vragen van de therapeut. regressietherapie is een samenspel is tussen therapeut en cliënt. Therapie is vooral werken aan en voor jezelf.    .

Regressietherapie verwachting
Je verwacht misschien dat regressietherapie altijd moeilijk en zwaar is. Dat is niet zo. Er zijn technieken om in de regressiesessie bij te sturen. Dat is vooral om in bepaalde situaties afstandelijk er door heen te gaan  (je voelt het niet maar je ziet van een afstand wat er gebeurd! ) Het uiteindelijke resultaat van de regressietherapie is ontlastend, verheugend en bevrijdend. Stel je een ui voor met losse schillen. De schillen zijn de oude emoties en problemen die vallen af totdat de gladde blanke ui, jijzelf als herboren overblijft..

Regressietherapie sessies

Regressie is terug gaan of val naar de oorzaak van je problemen. Het is allemaal opgeslagen in het onderbewustzijn en met technieken omhoog te halen. Het onderbewustzijn houdt alles vast zoals verdriet angsten enz. en stuurt mee in je beslissingen. Dat is niet wat  er moet gebeuren  Je moet vrij zijn in en je keuzes niet laten beïnvloeden door oude patronen en geloofsovertuigingen uit het verleden, maar sec je eigen keuzes te maken op basis van rationele beslissingen.

De meeste mensen hebben een of een paar sessies nodig om de rode draad in het leven op te pakken om op een positieve manier het leven weer aan te kunnen. Doordat je op 4 niveaus werkt gaat regressietherapie diep en snel .Er worden knoppen in het onderbewustzijn omgedraaid zodat je kunt veranderen.Therapie is de helft. Aan de andere helft geef jezelf invulling door de gegevens die tijdens de sessie naar voren zijn gekomen te gebruiken. Mensen die psychische problemen hebben zoals borderline, manisch depressief kunnen niet worden geholpen met regressietherapie.

Inner childtherapie ; om de stukjes van jezelf die je kwijt bent geraakt op te zoeken en te integreren . Als je als kind veel hebt mee gemaakt dingen die eigenlijk niet in een kinderleven thuishoren is het belangrijk ook daarnaar te kijken en door te werken.

Bel mij geheel vrijblijvend op voor vragen hierover. Ik wens je snelle oplossing van je problemen toe. tel 0355267652 Ik neem alle tijd om je voldoende te informeren. Bij voorkeur in de avonduren. In het weekend mag ook.

Thea de Gruyter
Regressie/reïncarnatie- en inner child therapeut.