Verandering van gedrag nodig om relatie te behouden

Een client uit Amsterdam kwam in mijn praktijk omdat hij relatie problemen had. Zijn vrouw wilde dat hij iets aan zijn voor haar, storende eigenschappen zou doen.Na jaren soebatten zag zij het niet meer zitten en omdat de situatie niet verbeterde had ze besloten van hem te scheiden. Dit maakte hem onzeker. Hij wilde eigenlijk niet scheiden. Na de intake startten we met de sessie. Een sessie is een vraag en antwoord spel.

Tijdens de sessie werd hij zich  bewust van het feit dat hij nogal storende eigenschappen had en geen rekening hield met de wensen van zijn vrouw. Hoe vaak zij ook aangaf dat hij irritant en egoistisch was hiedl hij zich oostindisch doof. ZIJN TORENHOGE EGO  zat hem in de weg

TIJDENS DE SESSIE  HEEFT HIJ INGEZIEN DAT HIJ AAN ZICHZELF MOEST WERKEN OM ZIJN RELATIE TE KUNNEN BEHOUDEN. Het duurde lang voordat hij inzag en toegaf dat hijzelf het probleem was. Met de tools die hem zijn aangereikt is hij aan de slag gegaan. Daarna de volgende sessie  hebben we oefeningen naar de toekomst gedaan hoe hij op een nieuwe manier met zijn vrouw zou kunnen omgaan.

Dat was heel hard werken waarin allerlei emoties naar boven kwamen. We hebben positieve inzichten verankerd en hij heeft de oude gedragingen vaarwel gezegd. Na een maand of  5  kreeg ik een e-mail waarin hij beschrijft dat na een moeilijke periode en vele gesprekken de situatie ten goede is veranderd.

Jezelf veranderen is een moeilijke zaak maar niet onmogelijk Hij had veel te verliezen. De verkregen inzichten inzichten heeft hij gebruikt en uiteindelijk ontdekten ze samen dat er nog genoeg liefde was on door te gaan. Die liefde was onderhuids altijd nog aanwezig maar als iemand weigerachtig is aan zichzelf te werken wordt het voor de partner moeilijk om nog gelukkig te zijn. Dan kan het gebeuren dat die liefde op een eindigt in boosheid en verdriet en een scheiding. Met wat aanpassingen, veranderingen kunnen mensen samen weer door een deur. En ach niemand is volmaakt ook zijn partner niet maar dat is weer een ander verhaal.

Conclusie; we hebben blinde vlekken. Als we weigeren over ons eigen functioneren na te denken,over de voor anderen irritante gedragingen of gewoontes trekken wijzelf de problemen naar ons toe. Mensen hebben in zijn algemeenheid de neiging om de problemen die ze hebben aan anderen toe te dichten  .Door deze houding  zie je niet wat jezelf veroorzaakt. Hardnekkig en volhardend op dezelfde manier doorgaan is niet echt slim. Dan heb je niet in de gaten  wat de echte oorzaak is van de steeds opnieuw terugkerende problemen  een relatie grondig kunnen verstoren. Mens ken uzelve

workshops in mijn praktijk of op een andere geschikte locatie

Elke zaterdag van een nieuwe maand kan er een workshop worden gehouden.

Met  4 of 5 aanmeldingen gaat de workshop door. Er kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Een regressie naar een gelukkig leven, een homing om deze energie te integreren of een regressie naar een incarnatie waarin je bepaalde talenten hebt ontwikkeld. Goed als je vastzit om nieuwe inspiratie op te doen. Een regressie waarom heb je deze ouders gekozen. Er zijn veel meer themas om mee te werken!

Het fijne van een workshop is dat je met elkaar naar elkaars sessies luistert om dan te ontdekken dat de problemen waar jij mee zit eigenlijk vrij algemeen zijn en dat anderen daar ook vaak mee worstelen. Hoe gaan de anderen daar mee om, leerzaam om te doen.

Er zijn nog veel meer thema’s te bedenken. Misschien met vrienden of kennissen,leden van een meditatiegroep. Ben je geïnteresseerd maak een afspraak. De kosten 95,00 euro op een zaterdag van 9.30 tot 17-30.

Programma rondje kennismaken met elkaar. Daarna een explorerende visualisatie waaruit de gegevens voor een sessie komen. PAUZE  Na de pauze beginnen de sessies met elke deelnemer. Het is heel bijzonder om een sessies van de andere personen mee te maken. Het schept een sfeer van vertrouwen waardoor elke deelnemer kan mee leren, Ik hoor aan het einde van zo een dag altijd dat mensen het een bijzondere ervaring vinden en blij zijn om deze workshop te hebben meegemaakt en ervaren.  We sluiten af met een evaluatie om te kijken wat deze sessie en de sessies van andere deelnemers voor jou betekenen en wat je ontdekt hebt over jezelf en voor jezelf.  Hoe je bepaalde dingen in je voordeel zou kunnen veranderen en op welke manier je dat met succes zou kunnen doen.ik wens je een leerzame workshop waar je blij van word toe.

 

Angst voor mannen

Een cliente kwam bij mij omdat ze wilde werken aan: angst voor mannen. Angst voor mannen is een ruim begrip. Angst voor een man in het bijzonder of voor meerdere mannen? Angst voor geweld door mannen of voor verkraching. Angst voor wat voor soort mannen? Dat was niet duidelijk dus moesten we eerst verkennen waar die angst vandaan kwam

We startten de sessie.
Ze komt in een vrij recentelijk leven terecht ergens in begin 1900. Zij vertelt dat ze in een soort van landhuis woont. Het is een groot huis met een ommuurde binnenplaats. Hij voelt zich energiek. Er zijn voldoende inkomsten en het leven is veel belovend. Hij is een koerier. Zijn werkzaamheden bestaan uit met paard en wagen pakjes en voorwepen wegbrengen naar mensen in het stadje en de wijde omgeving.

imgres

Het bedrijf groeit.
Het is tijd voor uitbreiding van de buissines. Hij heeft ergens een man ontmoet die hem een gouden toekomst voorspelt als hij met hem mee gaat om kennis te maken met een rijke, succesvolle, zakenman en stelt hem aan hem voor. Deze man biedt hem een contract aan waarin hij het alleenrecht krijgt voor hem als koerier te gaan werken .
Hij belooft heel veel. Hij zou veel werk krijgen. enorm kunnen groeien en veel geld kunnen verdienen. Rijkdom zou zijn deel zijn. De jonge man tekent het contract, gaat blij naar huis en vertelt trots zijn vrouw over de prachtige deal die hij heeft afgesloten.

contact tekenen

Hij werkt hard doet zijn best maar heeft na een lange tijd werk verricht te hebben nog nooit een cent ontvangen. Hij besluit een gesprek met de opdrachtgever aan te gaan en vertrekt naar het voorname huis in de stad om naar zijn geld te vragen. Daar treft hij de de man aan die hem in de eerste instantie heeft voorgesteld aan zijn werkgever. Gewichtig wijst die hem de deur met de boodschap nog eens terug te komen als zijn werkgever van zijn zakenreizen terug is en dat zou nog wel even kunnen duren.

Teleurgesteld rijdt de jonge man naar huis. Hij had gehoopt met geld terug te keren maar werdt afgeblaft en komt met lege handen thuis. Na enige tijd gaat hij opnieuw naar het huis van zijn werkgever maar wordt wederom afgeblaft door zijn adjudant  die hem in maant, geduld te hebben . Het zou helemaal goed komen en hij zou zijn geld t.z.t wel krijgen.
Als hij naar huis terug gaat begrijpt hij dat er oplichting in het spel is. Hij gaat met het contract naar iemand die kan lezen en schrijven en laat zich vertellen wat daarin beschreven staat. Dan beseft hij dat hij behoorlijk bij de neus is genomen. Het is een nepcontract en zoals het er nu uitziet krijgt hij geen cent. Woest gaat hij naar het mooie huis en maakt ruzie met de werkgever en zijn adjudant. Hij eist zijn verdiende geld op maar hij wordt door de twee mannen met geweld het huis uit gewerkt en staat zonder geld weer op straat.

Woedend, machteloos en vol schaamte dat hij zich zo heeft laten beetnemen keert hij terug. Hij voelt zich klein en berooid. Het contract deugt niet en hij is in zijn enthousiasme te goed van vertouwen geweest. Thuisgekomen moet hij zijn vrouw en familie vertellen dat hij geen cent heeft gekregen. Hij zint op wraak maar kan tegen deze geslepenheid niet op. Daarna probeert hij zo goed mogelijk zijn brood te verdienen maar het is geen vetpot. Zijn gezin heeft het moeilijk er is te weinig geld. tot overmaat van ramp, op een nacht, als hij in zijn bed ligt ruikt hij een rooklucht als hij uit zijn raam kijkt ziet rook veel rook en vuur Hij snelt zijn bed uit. Buiten gekomen ziet hij dat het grote huis in brand staat. Zijn vader staat buiten en hij vraagt hem waar zijn stiefmoeder is. Die bevind zich nog in het huis. Hij waagt zijn leven door in dat brandende huis de vrouw te redden die hem heeft opgevoed toen zijn moeder overleed. Zij is altijd goed voor hem geweest en hij hield van haar. De brand is ondertussen al te hevig en het is niet meer mogelijk. Hij is er nooit meer overheen gekomen en voelt zich aan het eind van dat leven nog steeds belazerd!

In dit geval was de angst voor mannen duidelijk geworden maar terug gebracht tot; wat mannen kunnen doen, zoals bedrog, bedreiging en geweld. In de rest van zijn leven werd hij gekweld door schulgevoel en machteloosheid Deze ontdekking vertaalde zich naar de huidige situatie. Mijn cliente stond opnieuw voor de beslissing een contract af te sluiten maar uit angst het niet goed te doen durfde zij de stap niet te zetten. Ze kon maar niet besluiten om een contract met deze nieuwe parner te tekenen. Ook nu speelden er verradelijke dingen mee. De wetenschap dat zij in de vorige incarnatie was bedrogen maakte dat ze een goede advocaat in de hand heeft genomen en met zijn hulp heeft zo uitgewerkt dat zij een mooi contract heeft bedongen met goede voorwaarden.

CONCLUSIE;  De algemene angst voor mannen is nu beter gedfinieerd en teruggebracht  tot datgene wat zij kunnen doen
De schaamte,schuld en minderwaardigheids gevoelens, machteloosheid  werden getriggert door opnieuw een contract te moeten tekenen. Door de regressiesessie was ze zich bewust geworden waarom zij dat niet durfde en angst had om een contract te tekenen en zichzelf zou benadelen.Bij zo een situatie hoort twijfel  Deze twijfel werd versterkt door de achterliggendeeerder genoemde  ladingen.Deze sessie heeft ervoor gezorgd dat ze een goede succsesvolle advocaat heeft gezocht en benaderd met uiteindelijk een zeer goed resultaat.

Het bewijst hoe effectief een regressie sessie kan zijn. De eigen onderbewuste geest stuurde mee  naar de juiste informatie uit het verleden, waardoor ze begreep waar die onzekerheid en aanverwante gevoelens vandaan kwamen en de juiste beslissing heeft genomen.

Heimwee

Opgelost in 2 sessies

Laten we het eens over het onderwerp heimwee hebben. Heimwee is een groot onbeheersbaar verlangen naar huis en haard. Soms is het gebonden aan meerdere familieleden of in dit geval aan een persoon specifiek. De vakantie periode kwam er aan en mijn cliënt vertelde mij heimwee naar thuis en zijn moeder te hebben. Hij wilde nu proberen de vakantie met zijn vrienden af te maken, nadat het al eerder tijdstip niet was gelukt.

De intake.

De gegevens waren; niet met vakantie kunnen gaan want na twee of drie dagen wilde hij naar huis. Het begon metonrust, hoofdpijn, piekeren zich verdrietig voelen en uiteindelijk raakte hij in paniek.Dan nam hij maatregelen om zo snel mogelijk naar huis terug te gaan. Thuis gekomen schaamde hij zich dat hij als een klein kind naar zijn moeder en zijn eigen omgeving terug wilde.Afbeelding 16 De vriendengroep waarmee hij in Italië op vakantie was kenden zijn probleem maar ze vonden het toch niet leuk dat hij terugging. Ze misten hem als hij er niet meer bij was. Hij wilde van zijn probleem af. Na het lezen van mijn website besloot hij dat hier maar eens een einde aan moest komen en hij belde mij op voor een afspraak.
Afbeelding 15
Toen hij op de bank was gaan liggen, stelde ik hem de open vraag; Ga eens terug naar een andere tijd en plaats waar je heimwee is ontstaan. Het allereerste begin dat je die emoties voelde n.l. dat je verdrietig werd in paniek raakte enz. Het is even stil de ogen springen heen en weer en dan begint hij te vertellen. Hmm, ik ben een ridder in een kasteel ergens in Frankrijk. Ik voel mij sterk en ben gelukkig. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het leven is goed en alles reilt en zeilt zonder grote problemen.

Vraag; oké, ga eens naar een belangrijke situatie in dat leven dat je iets vertelt over het ontstaan van je heimwee.

Dan breken er andere tijden aan. Er gaan verhalen rond over een muitende bende rovers
die de omgeving onveilig maakt en mensen op de vlucht jaagt. Een van de vluchtelingen vertelt hem waar de bende zich bevind en hij vertrekt met een legertje soldaten om dit probleem op te lossen. Als de dorpelingen rond het kasteel wegvluchten kunnen en de akkers verwoest worden komt er honger in de winter. Hij besluit ten strijde te trekken.

Hij vecht met de vijand, overwint terwijl de rest van de verslagen rovers wegvlucht.Dan keert hij terug naar het kasteel en als hij in de buurt komt ruikt hij brandlucht en ziet dat er een brand heeft gewoed.Ongerust rijdt hij verder. Bij het kasteel aangekomen ziet hij dat er tijdens zijn afwezigheid een verwoesting heeft plaatsgevonden.Hij stapt van zijn paard af en spoed zich naar binnen. Daar treft hij een grote puin hoop van in de brand gestoken voorwerpen alles is vies en zwartgeblakerd radeloos en in blinde paniek zoekt hij zijn vrouw en kinderen in alle kamers maar hij kan ze niet vinden. Hij roept tevergeefs hun namen maar ze zijn weg en blijven weg. Ongerust verlaat hij het kasteel of wat daar nog van over is en spoedt zich naar het dorp. Als hij de dorpelingen vraagt of zij weten waar zij zijn, wordt hem verteld dat zij door de brandstichting via de achterkant uit het kasteel zijn gevlucht en dat zij zijn gepakt en afgeslacht. Hij voelt zich ontzettend schuldig dat hij terwijl hij weg van huis en haard hen niet heeft kunnen beschermen.

Een kind een jongetje heeft kunnen ontsnappen en leeft in het gezin van een van de dorpelingen die zich uit medelijden over de jongen had ontfermd. Berooid verdrietig en haalt hij zijn kind op dat zwaar getraumatiseerd is. Gebroken zoekt hij een ander onderkomen en vestigt hij zich in een huis even buiten het dorp. Hij is ontroostbaar, hij voelde zich zo schuldig en leed zo zeer onder het verlies van zijn gezin zijn oude leven. Hij is nooit meer de oude geworden. Hij wordt ziek en sterft eigenlijk aan een gebroken hart.

Conclusie
Als ik hem de tijdlijn van het vorige leven door laat trekken wat deze gebeurtenissen voor impact op zijn huidige leven heeft gehad, komt hij met een schok tot de ontdekking dat zijn vrouw uit dat leven nu zijn moeder is in het huidige leven. Hij begrijpt nu waar het verlangen naar huis en haard en naar zijn moeder vandaan kwam. De band met zijn moeder stamt uit het vorige leven. ( Wij wisselen vaak van rol in gedurende onze incarnaties.) Schuldgevoel over het verlies dat hij niet heeft kunnen voorkomen, de ladingen verdriet, onrust, hoofdpijn maar vooral de sterke binding met zijn moeder waren er de oorzaak van dat hij het op vakantie niet uit kon houden. Daar heeft hij nu ook geen last meer van, die horen bij dat vorige leven en niet in zijn huidige leven.

Het is vervelend als je met obegrepen oude angsten en emoties moet leve. Regeressietherapie is er om dat op te lossen.

Afbeelding 17
Na deze sessie ging hij met zijn vrienden op vakantie

Hij belde mij op na zijn vakantie om te vertellen dat hij trots was op zichzelf want ondanks
dat hij het af en toe moeilijk had, heeft hij zijn vakantie helemaal afgemaakt.