Akasha kronieken / wereldbibliotheek

Ergens is al onze informatie van en uit onze incarnaties opgeslagen. Zodra er een nieuwe incarnatie komt kan die persoon via regressie deze info ophalen om er mee te werken.

het is net als met andere dingen zoal bv. straling, energie, enz. die je niet kan waarnemen, op de juiste manier kan je die info opzoeken en doorwerken want ;

alles ligt vast
Op magnetische band
De tijdkrant der aarde
De al haar beelden daarin  bewaarde
Wij lezen daaruit wat vastligt
Maar verandert kan worden
Door inzicht

 

De mens

Ik ben
een ruwe diamant die
als hij geslepen is
en in het licht geplaatst
Door duizenden facetten
Harmonie weerkaatst
Oneindig en Synchroon
helder en schoon

SEXUEEL MISBRUIK HET OPLOSEN VAN DE DAARAAN GEKOPPELDE ANGSTEN EN EMOTIES

HET IS EEN ZEER BELADEN ONDERWERP EN VOOR DE SLACHTOFFERS MOEILIJK OM OVER TE PRATEN

De impact is groot en de betrokkenen hebben vaak angst om aan hun probleem te werken. het is echter mogelijk om er tijdens de regressie sessie op een prettige manier mee om te gaan door bepaalde technieken te gebruiken die de emotionele gevolgen kunnen beperken sturen.

GELUKKIG HOEF JE ALLES NIET ZO ERG TER ERVAREN ZOALS TIJDENS HET MISBRUIK. MAAR OM DE ONTSTANE PROBLEMEN  OP TE LOSSEN IS HET NODIG OM ER OP EEN AFSTANDELIJKE MANIER NAAR TE KIJKEN EN DOOR TE WERKEN. ER ZIJN TECHNIEKEN OM DAT EFFECT TE VERKRIJGEN.

Door de regressie-therapie en jezelf een kans te geven van je problemen af te komen voelt het als een bevrijding. Begrijpen en weten waarom is het halve werk. Het uiten van de verborgen gevoelens en emoties bevorderen het algemeen welzijn. Door de regressie-therapie maak je ruimte voor je zelf en je eigen belevenissen. Je wordt niet meer getriggerd de blokkades in je lichaam zijn verdwenen. Het heeft allemaal een plek gekregen en dat is fijn.

Ik wens je een prettige, rustige oplossing van je problemen toe.

 

Het verhaal van seksueel misbruik en een gestoorde moeder.

EEN VROUW VAN MIDDELBARE LEEFTIJD KWAM IN MIJN REGRESSIE PRAKTIJK VOOR DE VERWERKING VAN SEXSUEEL MISBRUIK IN HAAR JEUGD.

Ik liet haar langs haar levenslijn teruggaan naar bepaalde situaties in haar jeugd  toen  zij nog een klein meisje was. De dader was de buurman die als hij zijn kans schoon zag haar vastgreep om haar aan te randen Hij deed dat in de kas van haar vader. Hij bedreigde haar en zei dat ze er met niemand over mocht praten Het misbruik is enige jaren zo doorgegaan en tot haar schrik  kwam ze tot de ontdekking dat haar moeder er van af wist, en hem zelfs aan moedigde. Een gestoorde moeder!

Dat was een grote schok. Nu bergreep ze waarom zij zich thuis niet veilig voelde en haar moeder niet vertrouwde. De relatie met haar moeder was dan ook zeer moeizaam

Wat vooral nodig is een symbolisch gesprek met de twee daders de buurman en de moeder te hebben en daarin verantwoording voor hun daden te vragen en de emoties te uiten die ze toen niet kon of durfde te uiten. De geschiedenis te herschrijven door hen  te vertellen wat zij fysiek heeft doorgemaakt het verdriet, de schaamte, de pijn en alles wat daarbij hoorde. Als genoegdoening werd er naar een passende straf voor de daders gezocht. Een manier om er een ander, meer bevredigend einde aan te maken, dus door er een ander eind aan te maken. Dan wordt er een knop in het onderbewustzijn omgezet.

Vervolgens hebben we in het lichaam de plekken opgezocht waar de ladingen, de emoties zoals woede schaamte enz.waren opgeslagen om ze daarna los te laten.

Helaas kan je er niet omheen dat je terug moet naar de nare gebeurtenissen om het te verweken. je hoeft echt niet alles opniuew te beleven. Er is goed leiding aan de processen te geven en er afstandelijk doorheen te gaan.  Door afstand te creëren was het mogelijk om vanuit de volwassene die ze inmiddels was  met het kleine meisje mee te denken hetgeen het inzicht ten goede is gekomen. De volgende dag thuis belde zij mij verheugd op om te vertellen  dat ze zich opgelucht en bevrijd voelde en er een grote last van haar was afgevallen. In twee regressietherapie sessies van twee dagdelen hadden we het doel bereikt nl  er geen last meer van te hebben. Je hoeft niet door de hele shit heen te gaan. Op afstand  herbeleven en dat ook dat het gewenste resultaat kan hebben.

 

revieuws op mijn website diverse keren gehackt.

VERTROUW OP JEZELF EN JE INTUITIE DAT IS BETERE DAN DE MENING VAN ANDEREN DIE JE NIET KENT

Het is normaal dat je kunt reageren op what ever op het internet .Op mijn website kan je geen revieuw plaatsen. Ik wordt steeds gehackt door buitenlanders die daar plezier aan beleven en zelfs allerlei dingen in het Russisch plaatsen. deze lappen tekst verwijderen is vervelend en onnodige werk.

Als je erover denkt om een regressietherapie te gaan doen, bel mij op voor een vrijblijvend advies. Ga op je intuitie af of je besluiten wil bij mij in therapie wilt gaan. Je intuitie is een betere aanwijzing dan welk revieuw dan ook.

Als er een klik zit en dat merk je wel in het gesprek zal de therapie wel goed uitwerken. In onderling vertrouwen met elkaar werken heeft het beste resultaat. Telefoon 035- 52 67 652

Laat iets van je horen.

INTROVERT denken niet in regressie te kunnen gaan

 

INTROVERT?  NIET OF SLECHT IN REGRESSIE KUNNEN GAAN HOE LOS JE DAN PROBLEMEN OP ?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Iemand is erg introvert, heeft moeite in zich te laten kijken. Het lukt vaak wel om naar recentelijk gebeurtenissen te gaan die nog niet in het onderbewustzijn zijn weggezakt

Er kwam een man in mijn praktijk waarvan zijn vrouw en de mensen uit zijn directe omgeving vonden dat hij wat socialer zou moeten worden. wat meer aan de gesprekken deel moest nemen. Vervolgens vond hijzelf dat hij vast zat en hij wilde uitzoeken wat hij moest veranderen in zijn leven om weer schot in de situatie te verkrijgen. Wij gingen na de intake aan de slag.

Ik gebruikte verschillende technieken om hem in regressie te krijgen maar dat lukte niet. Als iemand niet in regressie gaat werken we cognitief. Hij had problemen met mensen om zijn ideeën over te brengen op de manier zoals hij dacht dat het geregeld zou moeten worden. Dat is lastig als je met een klant zakelijk in gesprek bent en je bent het niet met hem eens maar………. je laat dat niet weten. Dan ontstaat er onbegrip en irritatie aan twee kanten en een boze klant is het gevolg.

Ik vroeg hem eens naar een recentelijk gebeurde conflict situatie te gaan. Dat kon hij wel vertellen. Er volgde een verhaal waarin hij vertelde dat hij bij een cynische klant verkeerd werd beoordeeld bij het oplossen van een computer probleem.Hij verschilde van mening hoe het probleem moest worden opgelost maar durfde niet tegen de klant in te gaan Hij kwam niet goed voor zichzelf op door aan te geven dat het anders was dan hoe de klant het zag. Zwaar gefrustreerd is hij bij deze klant weggegaan. Boos op zichzelf. De klant uit onbegrip, boos op hem. Zijn baas was er ook niet blij mee. Zo jaag je klanten de deur uit

Stap voor stap zijn we door de situatie heen gegaan en kunnen ontrafelen hoe zijn opstelling was en de manier waarop hij dat zou kunnen verbeteren en veranderen. We hebben samen nieuwe gedragsregels opgesteld. Ik liet hem een anker maken en koppelde deze nieuwe regels en inzichten hieraan met de boodschap; Als je het nodig hebt om te verandereren maken jouw vingers dit anker. Dan weet je hoe je het nu beter, moet aanpakken. Als je nieuwe inzichten gedurende de sessie verankert  zet je in de hersenen een knop om en op het moment dat het nodig is kan je ze gebruiken en toepassen. Die regels hebben we in het onderbewustzijn ingetoetst door ze in de trance 10 keer met toenemende aandacht te laten herhalen, zodat hij ze niet meer zal vergeten. Heel effectief1 Werkt door in het dagelijkse bewustzijn.

Met moeite kon hij nog naar een andere recente gebeurtenis terug gaan die we nog cognitief hebben doorgewerkt. Deze sessie gaf hem genoeg informatie om te willen en kunnen veranderen. Na de het evaluatie gesprek is hij tevreden naar huis gegaan.

CONCLUSIE.

Iemand die introvert is wordt niet ineens extravert maar kan de situatie toch wijzigen door zijn of haar gedrag aan te passen,door inzicht te krijgen waar de crux zit. Betreffende de opdracht van zijn vrouw en directe familie leden om socialer te worden zoals zij dat uitdrukten is wat te zeggen. Een karakter verander je niet. Hij wordt nooit een babbelaar omdat dat er niet in zit .Maar hij kan heel goed luisteren en dat is iets wat je niet van iedereen kan zeggen. Zijn antwoorden snijden hout. Daar heb je iets aan. Dat is ook sociaal zijn maar op een andere manier.  Het is maar hoe je het bekijkt. De sessie was gelukt.

 

 

10 kinderen en maar werken

Een vrouw uit Amsterdam kwam in mijn praktijk met het verhaal dat zij geen kinderen wil hebben.Zij wil weten wat ik daarvan vind want andere mensen vinden dat zij te kort schiet en een egoist is als zij geen kinderen wenst. Ze heeft een aantal  uiteenlopende argumenten waarom ze dit niet wil zij wil daar een sessie op doen om zichzelf beter te begrijpen omdat die kritiek haar heel onzeker maakt.

Na de intake beginnen wij aan de sessie en ze komt terug in een leven dat zij ergens in een land met een middelmatig klimaat terecht komt ze woont op een boerderijtje met wat koeien kippen en een geit. Ze is gelukkig haar man en zij werken hard om aan een redelijk bestaan te kunnen voldoen het buitenleven het werk op het land en in de moestuin geven haar voldoening en samen scharrelen zij de kost bij elkaar dan komt het eerste kind wat met liefde wordt ontvangen. de wereld is mooi en het leven is goed het gaat enige jaren goed en er zijn inmiddels nog drie kinderen bijgekomen het is hard werken de kinderen vragen ook hun aandacht en de huishouding met wassen, koken, koeien melken de kippen voeren, de geit buiten zetten enz. De vele werkzaamheden beginnen haar op te breken tot overmaat van ramp is er een heel droog jaar de gewassen op het land krijgen te weinig water. De moestuin is het enige waar wat groeien wil omdat die aan de zijkant van het huis ligt en met water heen en weer sjouwen lukt dat wel om de gewassen te kweken en te laten groeien. Het jaar daarop is het just een nat jaar en daardoor is de opbrengst van het land niet groot omdat er ziektes zijn ontstaan

 Er is te weinig opbrengst is om de winter door te komen. ze hebben honger en de kinderen dreinzen, worden mager twee van hen zijn ziekelijk en een komt te overlijden onderhand zijn er nog meer kinderen bijgekomen. Haar man verhuurt zich af en toe als dagloner waardoor zij het net redden maar als er nog meer kinderen bij komen ervaart zij dit als een straf. Altijd maar werken en sloven en dan die kinderen die druk zijn alles vies maken. Het houdt nooit op en het is nooit genoeg. Zij voelt zich machteloos en is altijd maar moe.

Uiteindelijk zijn er tien kinderen gekomen en zij zucht, kromt haar rug en ploetert voort. haar man en zij praten nauwelijks nog met elkaar. Het contact is verwaterd en ze leven een beetje langs elkaar heen. als ze ongeveer 55 jaar is sterft ze volkomen gesloopt door het harde leven op de boerderij. Als zij aan het einde van haar leven is vraag ik haar wat de laatste geachten zij voordat de geest zich uit het lichaam terugtrekt. Die laatste gedachten waren ; dit nooit meer ik ben helemaal op en die kinderen wat een werk en nooit was ik klaar. Gedessilusioneerd verlaat ze het lichaam.

Ga eens naar de plek van overzicht, daar waar je je eigen leven evalueert als je uit je lichaam bent, wat heb je ondanks de ellende vooral van dit leven geleerd? Dat ik nooit meer zo een ploeterleven wil. Ik had mijn best gedaan, mijn plicht gedaan maar geen tijd gehad voor andere leukere dingen en intelectuele ontwikkeling.

Mijn vraag; schuif eens naar voren naar het moment dat je weet dat je bij deze ouders geboren gaat worden. Voor wie heb je gekozen voor je vader of voor je moeder Ik denk voor mijn moeder, zij is een vrolijke vrouw optimistisch. Zij stimuleert mii om mijn eigen weg te volgen. en mijn vader die heeft een enorm plichtgevoel en is een echte doorzetter als hij iets wil dan gaat hij net zo lang door totdat hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken. Net als jij in je vorige leven?  Ja eigenlijk wel. Dan is dat leven niet voor niets geweest. Je winst hieruit is dat je verantwoordelijkheid genomen en doorzetten hebt  geleerd! Ja dat klopt met mijn studies heb ik ook niet opgegeven ondanks dat ik het soms wel heel veel vond maar ik heb het volgehouden.

Ja en ik weet nu waarom ik geen kinderen wil. Ik had nooit tijd voor mezelf en in dit leven heb ik er voor gekozen om mijzelf te ontwikkelen. Kinderen geven verantwoordelijkheid en kosten veel tijd in hun opvoeding en begeleiding. Die tijd heb ik nu voor mezelf en dat is goed en dat is fijn. O.k. wat heb je allemaal gedaan om je zelf te ontwikkelen? Maar dat is weer een ander verhaal.

Er volgde een lijst van opsommingen. Tevreden is ze daarna naar huis gegaan. Niet iedereen is hier op de aarde om huisje boompje en beestje te hebben. Ons doel bepalen wij zelf als we incarneren. die doelen kunnen talrijk zijn. Te veel om op te noemen maar het is een prettig idee dat we zelf kunnen kiezen waaraan we willen werken.

 

de wortels de directe oorzaak opzoeken via regressie

Als we problemen hebben zijn die op een bepaald moment in je leven ontstaan, De gegevens zijn opgeslagen in het onderbewustzijn en de ladingen daaraan verbonden zijn ergens in je lichaam opgeslagen en vormen de bekende blokkades.Tijdens de therapie zoeken we naar het moment dat je probleem is ontstaan en dat kan heel lang of heel kort geleden zijn.In je jeugdjaren, pubertijd of later het maakt niet uit. Je eigen onderbewustzijn heeft het vastgehouden en je kan het via trance opzoeken. Om het door te werken,begrip te krijgen zodat  je het een plaats kunt geven Als ik aan jouw onderbewustzijn, als je ga je er op die nieuwe betere manier doorheen omdat er knoppen in je onderbewustzijn zijn omgezet er nu iets voorgoed verandert is Je probleem is opgelost