revieuws op mijn website diverse keren gehackt.

VERTROUW OP JEZELF EN JE INTUITIE DAT IS BETERE DAN DE MENING VAN ANDEREN DIE JE NIET KENT

Het is normaal dat je kunt reageren op what ever op het internet .Op mijn website kan je geen revieuw plaatsen. Ik wordt steeds gehackt door buitenlanders die daar plezier aan beleven en zelfs allerlei dingen in het Russisch plaatsen. deze lappen tekst verwijderen is vervelend en onnodige werk.

Als je erover denkt om een regressietherapie te gaan doen, bel mij op voor een vrijblijvend advies. Ga op je intuitie af of je besluiten wil bij mij in therapie wilt gaan. Je intuitie is een betere aanwijzing dan welk revieuw dan ook.

Als er een klik zit en dat merk je wel in het gesprek zal de therapie wel goed uitwerken. In onderling vertrouwen met elkaar werken heeft het beste resultaat. Telefoon 035- 52 67 652

Laat iets van je horen.

INTROVERT denken niet in regressie te kunnen gaan

 

INTROVERT?  NIET OF SLECHT IN REGRESSIE KUNNEN GAAN HOE LOS JE DAN PROBLEMEN OP ?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Iemand is erg introvert, heeft moeite in zich te laten kijken. Het lukt vaak wel om naar recentelijk gebeurtenissen te gaan die nog niet in het onderbewustzijn zijn weggezakt

Er kwam een man in mijn praktijk waarvan zijn vrouw en de mensen uit zijn directe omgeving vonden dat hij wat socialer zou moeten worden. wat meer aan de gesprekken deel moest nemen. Vervolgens vond hijzelf dat hij vast zat en hij wilde uitzoeken wat hij moest veranderen in zijn leven om weer schot in de situatie te verkrijgen. Wij gingen na de intake aan de slag.

Ik gebruikte verschillende technieken om hem in regressie te krijgen maar dat lukte niet. Als iemand niet in regressie gaat werken we cognitief. Hij had problemen met mensen om zijn ideeën over te brengen op de manier zoals hij dacht dat het geregeld zou moeten worden. Dat is lastig als je met een klant zakelijk in gesprek bent en je bent het niet met hem eens maar………. je laat dat niet weten. Dan ontstaat er onbegrip en irritatie aan twee kanten en een boze klant is het gevolg.

Ik vroeg hem eens naar een recentelijk gebeurde conflict situatie te gaan. Dat kon hij wel vertellen. Er volgde een verhaal waarin hij vertelde dat hij bij een cynische klant verkeerd werd beoordeeld bij het oplossen van een computer probleem.Hij verschilde van mening hoe het probleem moest worden opgelost maar durfde niet tegen de klant in te gaan Hij kwam niet goed voor zichzelf op door aan te geven dat het anders was dan hoe de klant het zag. Zwaar gefrustreerd is hij bij deze klant weggegaan. Boos op zichzelf. De klant uit onbegrip, boos op hem. Zijn baas was er ook niet blij mee. Zo jaag je klanten de deur uit

Stap voor stap zijn we door de situatie heen gegaan en kunnen ontrafelen hoe zijn opstelling was en de manier waarop hij dat zou kunnen verbeteren en veranderen. We hebben samen nieuwe gedragsregels opgesteld. Ik liet hem een anker maken en koppelde deze nieuwe regels en inzichten hieraan met de boodschap; Als je het nodig hebt om te verandereren maken jouw vingers dit anker. Dan weet je hoe je het nu beter, moet aanpakken. Als je nieuwe inzichten gedurende de sessie verankert  zet je in de hersenen een knop om en op het moment dat het nodig is kan je ze gebruiken en toepassen. Die regels hebben we in het onderbewustzijn ingetoetst door ze in de trance 10 keer met toenemende aandacht te laten herhalen, zodat hij ze niet meer zal vergeten. Heel effectief1 Werkt door in het dagelijkse bewustzijn.

Met moeite kon hij nog naar een andere recente gebeurtenis terug gaan die we nog cognitief hebben doorgewerkt. Deze sessie gaf hem genoeg informatie om te willen en kunnen veranderen. Na de het evaluatie gesprek is hij tevreden naar huis gegaan.

CONCLUSIE.

Iemand die introvert is wordt niet ineens extravert maar kan de situatie toch wijzigen door zijn of haar gedrag aan te passen,door inzicht te krijgen waar de crux zit. Betreffende de opdracht van zijn vrouw en directe familie leden om socialer te worden zoals zij dat uitdrukten is wat te zeggen. Een karakter verander je niet. Hij wordt nooit een babbelaar omdat dat er niet in zit .Maar hij kan heel goed luisteren en dat is iets wat je niet van iedereen kan zeggen. Zijn antwoorden snijden hout. Daar heb je iets aan. Dat is ook sociaal zijn maar op een andere manier.  Het is maar hoe je het bekijkt. De sessie was gelukt.

 

 

10 kinderen en maar werken

Een vrouw uit Amsterdam kwam in mijn praktijk met het verhaal dat zij geen kinderen wil hebben.Zij wil weten wat ik daarvan vind want andere mensen vinden dat zij te kort schiet en een egoist is als zij geen kinderen wenst. Ze heeft een aantal  uiteenlopende argumenten waarom ze dit niet wil zij wil daar een sessie op doen om zichzelf beter te begrijpen omdat die kritiek haar heel onzeker maakt.

Na de intake beginnen wij aan de sessie en ze komt terug in een leven dat zij ergens in een land met een middelmatig klimaat terecht komt ze woont op een boerderijtje met wat koeien kippen en een geit. Ze is gelukkig haar man en zij werken hard om aan een redelijk bestaan te kunnen voldoen het buitenleven het werk op het land en in de moestuin geven haar voldoening en samen scharrelen zij de kost bij elkaar dan komt het eerste kind wat met liefde wordt ontvangen. de wereld is mooi en het leven is goed het gaat enige jaren goed en er zijn inmiddels nog drie kinderen bijgekomen het is hard werken de kinderen vragen ook hun aandacht en de huishouding met wassen, koken, koeien melken de kippen voeren, de geit buiten zetten enz. De vele werkzaamheden beginnen haar op te breken tot overmaat van ramp is er een heel droog jaar de gewassen op het land krijgen te weinig water. De moestuin is het enige waar wat groeien wil omdat die aan de zijkant van het huis ligt en met water heen en weer sjouwen lukt dat wel om de gewassen te kweken en te laten groeien. Het jaar daarop is het just een nat jaar en daardoor is de opbrengst van het land niet groot omdat er ziektes zijn ontstaan

 Er is te weinig opbrengst is om de winter door te komen. ze hebben honger en de kinderen dreinzen, worden mager twee van hen zijn ziekelijk en een komt te overlijden onderhand zijn er nog meer kinderen bijgekomen. Haar man verhuurt zich af en toe als dagloner waardoor zij het net redden maar als er nog meer kinderen bij komen ervaart zij dit als een straf. Altijd maar werken en sloven en dan die kinderen die druk zijn alles vies maken. Het houdt nooit op en het is nooit genoeg. Zij voelt zich machteloos en is altijd maar moe.

Uiteindelijk zijn er tien kinderen gekomen en zij zucht, kromt haar rug en ploetert voort. haar man en zij praten nauwelijks nog met elkaar. Het contact is verwaterd en ze leven een beetje langs elkaar heen. als ze ongeveer 55 jaar is sterft ze volkomen gesloopt door het harde leven op de boerderij. Als zij aan het einde van haar leven is vraag ik haar wat de laatste geachten zij voordat de geest zich uit het lichaam terugtrekt. Die laatste gedachten waren ; dit nooit meer ik ben helemaal op en die kinderen wat een werk en nooit was ik klaar. Gedessilusioneerd verlaat ze het lichaam.

Ga eens naar de plek van overzicht, daar waar je je eigen leven evalueert als je uit je lichaam bent, wat heb je ondanks de ellende vooral van dit leven geleerd? Dat ik nooit meer zo een ploeterleven wil. Ik had mijn best gedaan, mijn plicht gedaan maar geen tijd gehad voor andere leukere dingen en intelectuele ontwikkeling.

Mijn vraag; schuif eens naar voren naar het moment dat je weet dat je bij deze ouders geboren gaat worden. Voor wie heb je gekozen voor je vader of voor je moeder Ik denk voor mijn moeder, zij is een vrolijke vrouw optimistisch. Zij stimuleert mii om mijn eigen weg te volgen. en mijn vader die heeft een enorm plichtgevoel en is een echte doorzetter als hij iets wil dan gaat hij net zo lang door totdat hij heeft bereikt wat hij wilde bereiken. Net als jij in je vorige leven?  Ja eigenlijk wel. Dan is dat leven niet voor niets geweest. Je winst hieruit is dat je verantwoordelijkheid genomen en doorzetten hebt  geleerd! Ja dat klopt met mijn studies heb ik ook niet opgegeven ondanks dat ik het soms wel heel veel vond maar ik heb het volgehouden.

Ja en ik weet nu waarom ik geen kinderen wil. Ik had nooit tijd voor mezelf en in dit leven heb ik er voor gekozen om mijzelf te ontwikkelen. Kinderen geven verantwoordelijkheid en kosten veel tijd in hun opvoeding en begeleiding. Die tijd heb ik nu voor mezelf en dat is goed en dat is fijn. O.k. wat heb je allemaal gedaan om je zelf te ontwikkelen? Maar dat is weer een ander verhaal.

Er volgde een lijst van opsommingen. Tevreden is ze daarna naar huis gegaan. Niet iedereen is hier op de aarde om huisje boompje en beestje te hebben. Ons doel bepalen wij zelf als we incarneren. die doelen kunnen talrijk zijn. Te veel om op te noemen maar het is een prettig idee dat we zelf kunnen kiezen waaraan we willen werken.

 

Verandering van gedrag nodig om relatie te behouden

Een client uit Amsterdam kwam in mijn praktijk omdat hij relatie problemen had. Zijn vrouw wilde dat hij iets aan zijn voor haar, storende eigenschappen zou doen.Na jaren soebatten zag zij het niet meer zitten en omdat de situatie niet verbeterde had ze besloten van hem te scheiden. Dit maakte hem onzeker. Hij wilde eigenlijk niet scheiden. Na de intake startten we met de sessie. Een sessie is een vraag en antwoord spel.

Tijdens de sessie werd hij zich  bewust van het feit dat hij nogal storende eigenschappen had en geen rekening hield met de wensen van zijn vrouw. Hoe vaak zij ook aangaf dat hij irritant en egoistisch was hiedl hij zich oostindisch doof. ZIJN TORENHOGE EGO  zat hem in de weg

TIJDENS DE SESSIE  HEEFT HIJ INGEZIEN DAT HIJ AAN ZICHZELF MOEST WERKEN OM ZIJN RELATIE TE KUNNEN BEHOUDEN. Het duurde lang voordat hij inzag en toegaf dat hijzelf het probleem was. Met de tools die hem zijn aangereikt is hij aan de slag gegaan. Daarna de volgende sessie  hebben we oefeningen naar de toekomst gedaan hoe hij op een nieuwe manier met zijn vrouw zou kunnen omgaan.

Dat was heel hard werken waarin allerlei emoties naar boven kwamen. We hebben positieve inzichten verankerd en hij heeft de oude gedragingen vaarwel gezegd. Na een maand of  5  kreeg ik een e-mail waarin hij beschrijft dat na een moeilijke periode en vele gesprekken de situatie ten goede is veranderd.

Jezelf veranderen is een moeilijke zaak maar niet onmogelijk Hij had veel te verliezen. De verkregen inzichten inzichten heeft hij gebruikt en uiteindelijk ontdekten ze samen dat er nog genoeg liefde was on door te gaan. Die liefde was onderhuids altijd nog aanwezig maar als iemand weigerachtig is aan zichzelf te werken wordt het voor de partner moeilijk om nog gelukkig te zijn. Dan kan het gebeuren dat die liefde op een eindigt in boosheid en verdriet en een scheiding. Met wat aanpassingen, veranderingen kunnen mensen samen weer door een deur. En ach niemand is volmaakt ook zijn partner niet maar dat is weer een ander verhaal.

Conclusie; we hebben blinde vlekken. Als we weigeren over ons eigen functioneren na te denken,over de voor anderen irritante gedragingen of gewoontes trekken wijzelf de problemen naar ons toe. Mensen hebben in zijn algemeenheid de neiging om de problemen die ze hebben aan anderen toe te dichten  .Door deze houding  zie je niet wat jezelf veroorzaakt. Hardnekkig en volhardend op dezelfde manier doorgaan is niet echt slim. Dan heb je niet in de gaten  wat de echte oorzaak is van de steeds opnieuw terugkerende problemen  een relatie grondig kunnen verstoren. Mens ken uzelve

de wortels de directe oorzaak opzoeken via regressie

Als we problemen hebben zijn die op een bepaald moment in je leven ontstaan, De gegevens zijn opgeslagen in het onderbewustzijn en de ladingen daaraan verbonden zijn ergens in je lichaam opgeslagen en vormen de bekende blokkades.Tijdens de therapie zoeken we naar het moment dat je probleem is ontstaan en dat kan heel lang of heel kort geleden zijn.In je jeugdjaren, pubertijd of later het maakt niet uit. Je eigen onderbewustzijn heeft het vastgehouden en je kan het via trance opzoeken. Om het door te werken,begrip te krijgen zodat  je het een plaats kunt geven Als ik aan jouw onderbewustzijn, als je ga je er op die nieuwe betere manier doorheen omdat er knoppen in je onderbewustzijn zijn omgezet er nu iets voorgoed verandert is Je probleem is opgelost

 

workshops in mijn praktijk of op een andere geschikte locatie

Elke zaterdag van een nieuwe maand kan er een workshop worden gehouden.

Met  4 of 5 aanmeldingen gaat de workshop door. Er kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Een regressie naar een gelukkig leven, een homing om deze energie te integreren of een regressie naar een incarnatie waarin je bepaalde talenten hebt ontwikkeld. Goed als je vastzit om nieuwe inspiratie op te doen. Een regressie waarom heb je deze ouders gekozen. Er zijn veel meer themas om mee te werken!

Het fijne van een workshop is dat je met elkaar naar elkaars sessies luistert om dan te ontdekken dat de problemen waar jij mee zit eigenlijk vrij algemeen zijn en dat anderen daar ook vaak mee worstelen. Hoe gaan de anderen daar mee om, leerzaam om te doen.

Er zijn nog veel meer thema’s te bedenken. Misschien met vrienden of kennissen,leden van een meditatiegroep. Ben je geïnteresseerd maak een afspraak. De kosten 95,00 euro op een zaterdag van 9.30 tot 17-30.

Programma rondje kennismaken met elkaar. Daarna een explorerende visualisatie waaruit de gegevens voor een sessie komen. PAUZE  Na de pauze beginnen de sessies met elke deelnemer. Het is heel bijzonder om een sessies van de andere personen mee te maken. Het schept een sfeer van vertrouwen waardoor elke deelnemer kan mee leren, Ik hoor aan het einde van zo een dag altijd dat mensen het een bijzondere ervaring vinden en blij zijn om deze workshop te hebben meegemaakt en ervaren.  We sluiten af met een evaluatie om te kijken wat deze sessie en de sessies van andere deelnemers voor jou betekenen en wat je ontdekt hebt over jezelf en voor jezelf.  Hoe je bepaalde dingen in je voordeel zou kunnen veranderen en op welke manier je dat met succes zou kunnen doen.ik wens je een leerzame workshop waar je blij van word toe.

 

Angst voor mannen

Een cliente kwam bij mij omdat ze wilde werken aan: angst voor mannen. Angst voor mannen is een ruim begrip. Angst voor een man in het bijzonder of voor meerdere mannen? Angst voor geweld door mannen of voor verkraching. Angst voor wat voor soort mannen? Dat was niet duidelijk dus moesten we eerst verkennen waar die angst vandaan kwam

We startten de sessie.
Ze komt in een vrij recentelijk leven terecht ergens in begin 1900. Zij vertelt dat ze in een soort van landhuis woont. Het is een groot huis met een ommuurde binnenplaats. Hij voelt zich energiek. Er zijn voldoende inkomsten en het leven is veel belovend. Hij is een koerier. Zijn werkzaamheden bestaan uit met paard en wagen pakjes en voorwepen wegbrengen naar mensen in het stadje en de wijde omgeving.

imgres

Het bedrijf groeit.
Het is tijd voor uitbreiding van de buissines. Hij heeft ergens een man ontmoet die hem een gouden toekomst voorspelt als hij met hem mee gaat om kennis te maken met een rijke, succesvolle, zakenman en stelt hem aan hem voor. Deze man biedt hem een contract aan waarin hij het alleenrecht krijgt voor hem als koerier te gaan werken .
Hij belooft heel veel. Hij zou veel werk krijgen. enorm kunnen groeien en veel geld kunnen verdienen. Rijkdom zou zijn deel zijn. De jonge man tekent het contract, gaat blij naar huis en vertelt trots zijn vrouw over de prachtige deal die hij heeft afgesloten.

contact tekenen

Hij werkt hard doet zijn best maar heeft na een lange tijd werk verricht te hebben nog nooit een cent ontvangen. Hij besluit een gesprek met de opdrachtgever aan te gaan en vertrekt naar het voorname huis in de stad om naar zijn geld te vragen. Daar treft hij de de man aan die hem in de eerste instantie heeft voorgesteld aan zijn werkgever. Gewichtig wijst die hem de deur met de boodschap nog eens terug te komen als zijn werkgever van zijn zakenreizen terug is en dat zou nog wel even kunnen duren.

Teleurgesteld rijdt de jonge man naar huis. Hij had gehoopt met geld terug te keren maar werdt afgeblaft en komt met lege handen thuis. Na enige tijd gaat hij opnieuw naar het huis van zijn werkgever maar wordt wederom afgeblaft door zijn adjudant  die hem in maant, geduld te hebben . Het zou helemaal goed komen en hij zou zijn geld t.z.t wel krijgen.
Als hij naar huis terug gaat begrijpt hij dat er oplichting in het spel is. Hij gaat met het contract naar iemand die kan lezen en schrijven en laat zich vertellen wat daarin beschreven staat. Dan beseft hij dat hij behoorlijk bij de neus is genomen. Het is een nepcontract en zoals het er nu uitziet krijgt hij geen cent. Woest gaat hij naar het mooie huis en maakt ruzie met de werkgever en zijn adjudant. Hij eist zijn verdiende geld op maar hij wordt door de twee mannen met geweld het huis uit gewerkt en staat zonder geld weer op straat.

Woedend, machteloos en vol schaamte dat hij zich zo heeft laten beetnemen keert hij terug. Hij voelt zich klein en berooid. Het contract deugt niet en hij is in zijn enthousiasme te goed van vertouwen geweest. Thuisgekomen moet hij zijn vrouw en familie vertellen dat hij geen cent heeft gekregen. Hij zint op wraak maar kan tegen deze geslepenheid niet op. Daarna probeert hij zo goed mogelijk zijn brood te verdienen maar het is geen vetpot. Zijn gezin heeft het moeilijk er is te weinig geld. tot overmaat van ramp, op een nacht, als hij in zijn bed ligt ruikt hij een rooklucht als hij uit zijn raam kijkt ziet rook veel rook en vuur Hij snelt zijn bed uit. Buiten gekomen ziet hij dat het grote huis in brand staat. Zijn vader staat buiten en hij vraagt hem waar zijn stiefmoeder is. Die bevind zich nog in het huis. Hij waagt zijn leven door in dat brandende huis de vrouw te redden die hem heeft opgevoed toen zijn moeder overleed. Zij is altijd goed voor hem geweest en hij hield van haar. De brand is ondertussen al te hevig en het is niet meer mogelijk. Hij is er nooit meer overheen gekomen en voelt zich aan het eind van dat leven nog steeds belazerd!

In dit geval was de angst voor mannen duidelijk geworden maar terug gebracht tot; wat mannen kunnen doen, zoals bedrog, bedreiging en geweld. In de rest van zijn leven werd hij gekweld door schulgevoel en machteloosheid Deze ontdekking vertaalde zich naar de huidige situatie. Mijn cliente stond opnieuw voor de beslissing een contract af te sluiten maar uit angst het niet goed te doen durfde zij de stap niet te zetten. Ze kon maar niet besluiten om een contract met deze nieuwe parner te tekenen. Ook nu speelden er verradelijke dingen mee. De wetenschap dat zij in de vorige incarnatie was bedrogen maakte dat ze een goede advocaat in de hand heeft genomen en met zijn hulp heeft zo uitgewerkt dat zij een mooi contract heeft bedongen met goede voorwaarden.

CONCLUSIE;  De algemene angst voor mannen is nu beter gedfinieerd en teruggebracht  tot datgene wat zij kunnen doen
De schaamte,schuld en minderwaardigheids gevoelens, machteloosheid  werden getriggert door opnieuw een contract te moeten tekenen. Door de regressiesessie was ze zich bewust geworden waarom zij dat niet durfde en angst had om een contract te tekenen en zichzelf zou benadelen.Bij zo een situatie hoort twijfel  Deze twijfel werd versterkt door de achterliggendeeerder genoemde  ladingen.Deze sessie heeft ervoor gezorgd dat ze een goede succsesvolle advocaat heeft gezocht en benaderd met uiteindelijk een zeer goed resultaat.

Het bewijst hoe effectief een regressie sessie kan zijn. De eigen onderbewuste geest stuurde mee  naar de juiste informatie uit het verleden, waardoor ze begreep waar die onzekerheid en aanverwante gevoelens vandaan kwamen en de juiste beslissing heeft genomen.

Heimwee

Opgelost in 2 sessies

Laten we het eens over het onderwerp heimwee hebben. Heimwee is een groot onbeheersbaar verlangen naar huis en haard. Soms is het gebonden aan meerdere familieleden of in dit geval aan een persoon specifiek. De vakantie periode kwam er aan en mijn cliënt vertelde mij heimwee naar thuis en zijn moeder te hebben. Hij wilde nu proberen de vakantie met zijn vrienden af te maken, nadat het al eerder tijdstip niet was gelukt.

De intake.

De gegevens waren; niet met vakantie kunnen gaan want na twee of drie dagen wilde hij naar huis. Het begon metonrust, hoofdpijn, piekeren zich verdrietig voelen en uiteindelijk raakte hij in paniek.Dan nam hij maatregelen om zo snel mogelijk naar huis terug te gaan. Thuis gekomen schaamde hij zich dat hij als een klein kind naar zijn moeder en zijn eigen omgeving terug wilde.Afbeelding 16 De vriendengroep waarmee hij in Italië op vakantie was kenden zijn probleem maar ze vonden het toch niet leuk dat hij terugging. Ze misten hem als hij er niet meer bij was. Hij wilde van zijn probleem af. Na het lezen van mijn website besloot hij dat hier maar eens een einde aan moest komen en hij belde mij op voor een afspraak.
Afbeelding 15
Toen hij op de bank was gaan liggen, stelde ik hem de open vraag; Ga eens terug naar een andere tijd en plaats waar je heimwee is ontstaan. Het allereerste begin dat je die emoties voelde n.l. dat je verdrietig werd in paniek raakte enz. Het is even stil de ogen springen heen en weer en dan begint hij te vertellen. Hmm, ik ben een ridder in een kasteel ergens in Frankrijk. Ik voel mij sterk en ben gelukkig. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het leven is goed en alles reilt en zeilt zonder grote problemen.

Vraag; oké, ga eens naar een belangrijke situatie in dat leven dat je iets vertelt over het ontstaan van je heimwee.

Dan breken er andere tijden aan. Er gaan verhalen rond over een muitende bende rovers
die de omgeving onveilig maakt en mensen op de vlucht jaagt. Een van de vluchtelingen vertelt hem waar de bende zich bevind en hij vertrekt met een legertje soldaten om dit probleem op te lossen. Als de dorpelingen rond het kasteel wegvluchten kunnen en de akkers verwoest worden komt er honger in de winter. Hij besluit ten strijde te trekken.

Hij vecht met de vijand, overwint terwijl de rest van de verslagen rovers wegvlucht.Dan keert hij terug naar het kasteel en als hij in de buurt komt ruikt hij brandlucht en ziet dat er een brand heeft gewoed.Ongerust rijdt hij verder. Bij het kasteel aangekomen ziet hij dat er tijdens zijn afwezigheid een verwoesting heeft plaatsgevonden.Hij stapt van zijn paard af en spoed zich naar binnen. Daar treft hij een grote puin hoop van in de brand gestoken voorwerpen alles is vies en zwartgeblakerd radeloos en in blinde paniek zoekt hij zijn vrouw en kinderen in alle kamers maar hij kan ze niet vinden. Hij roept tevergeefs hun namen maar ze zijn weg en blijven weg. Ongerust verlaat hij het kasteel of wat daar nog van over is en spoedt zich naar het dorp. Als hij de dorpelingen vraagt of zij weten waar zij zijn, wordt hem verteld dat zij door de brandstichting via de achterkant uit het kasteel zijn gevlucht en dat zij zijn gepakt en afgeslacht. Hij voelt zich ontzettend schuldig dat hij terwijl hij weg van huis en haard hen niet heeft kunnen beschermen.

Een kind een jongetje heeft kunnen ontsnappen en leeft in het gezin van een van de dorpelingen die zich uit medelijden over de jongen had ontfermd. Berooid verdrietig en haalt hij zijn kind op dat zwaar getraumatiseerd is. Gebroken zoekt hij een ander onderkomen en vestigt hij zich in een huis even buiten het dorp. Hij is ontroostbaar, hij voelde zich zo schuldig en leed zo zeer onder het verlies van zijn gezin zijn oude leven. Hij is nooit meer de oude geworden. Hij wordt ziek en sterft eigenlijk aan een gebroken hart.

Conclusie
Als ik hem de tijdlijn van het vorige leven door laat trekken wat deze gebeurtenissen voor impact op zijn huidige leven heeft gehad, komt hij met een schok tot de ontdekking dat zijn vrouw uit dat leven nu zijn moeder is in het huidige leven. Hij begrijpt nu waar het verlangen naar huis en haard en naar zijn moeder vandaan kwam. De band met zijn moeder stamt uit het vorige leven. ( Wij wisselen vaak van rol in gedurende onze incarnaties.) Schuldgevoel over het verlies dat hij niet heeft kunnen voorkomen, de ladingen verdriet, onrust, hoofdpijn maar vooral de sterke binding met zijn moeder waren er de oorzaak van dat hij het op vakantie niet uit kon houden. Daar heeft hij nu ook geen last meer van, die horen bij dat vorige leven en niet in zijn huidige leven.

Het is vervelend als je met obegrepen oude angsten en emoties moet leve. Regeressietherapie is er om dat op te lossen.

Afbeelding 17
Na deze sessie ging hij met zijn vrienden op vakantie

Hij belde mij op na zijn vakantie om te vertellen dat hij trots was op zichzelf want ondanks
dat hij het af en toe moeilijk had, heeft hij zijn vakantie helemaal afgemaakt.

 

Hoe kwam ik aan regressietherapie?

HET VERHAAL

Een vriendin meldde dat Hans ten Dam Psycholoog pedagoog en de oprichter van Tasso opleidings instituut voor regressie/reïncarnatie en innerchild-therapie terug was vanuit Amerika en dat hij een cursus regressietherapie was gestart waarvoor ik mij toen meteen heb aangemeld. Het was voor mij een openbaring dat het mogelijk bleek te zijn om naar vorige levens terug te gaan en je herinneringen kan ophalen om er therapeutisch mee te kunnen werken en te begrijpen waarom, wanneer en hoe die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De mogelijkheid dat je door terug te gaan naar een ver verleden en oude traumata achteraf nog kan oplossen vond ik fascinerend evenals het feit dat er zoiets als vorige levens bestond.

Ik was geïntrigeerd door dat idee maar tegelijkertijd ook behoorlijk sceptisch of mij dat wel zou kunnen lukken. Het ging buiten verwachting heel goed en ik ging er als een trein in. Het was een boeiende tijd waarvan ik heb genoten en waarin ik veel van Hans heb geleerd. Indertijd was het een tweejarige opleiding op H.B.O. Niveau maar door alle na scholingen met succes te volgen verwierf ik het diploma, driejarige opleiding.

In 1996 ben ik afgestudeerd als Regressie/Reïncarnatie en Innerchild-therapeut. Je kunt dus zeggen dat ik sinds die tijd een behoorlijke dosis ervaring heb opgedaan in het vak dat ik nog steeds met veel plezier uitoefen.

HOE IS HET VANAF HET BEGIN VERDER GEGAAN?
Voor mij was het na het behalen van mijn diploma niet zo moeilijk om aan cliënten te komen omdat ik 12 jaar 2 meditatiegroepen begeleidde. De leden van de groep vonden regressie naar vorige levens zeer interessant en wilden graag ook eens een sessie naar vorige levens meemaken .Na op deze manier had ik een behoorlijke dosis ervaring opgedaan. Het een leidde naar het ander en binnen een paar jaar kon ik spreken over een eigen praktijk die succesvol was, Inmiddels doe ik 23 jaar dit werk en vind ik het nog steeds fascinerend.  Veel cliënten komen door recommandatie maar ook via internet en vanuit het hele land. Het blijft een interessant en dankbaar beroep. 

EIGENLIJK KAN JE OP ALLES EEN SESSIE DOEN. Je kan regressietherapie voor veel doeleinden inzetten of je nou in dit huidige leven wilt werken of in vorige incarnaties. Het lost problemen op je neutraliseert, en geeft het een plaats in je hoofd. Daarna heb je er geen last meer van. Goed om eens een sessie uit te proberen . Het werkt echt.

Verschillende thema’s

In het begin was het thema waarop cliënten binnen kwamen vooral relatieproblemen. Ik denk dat in onze samenleving dit een van de meest voorkomende problemen is. Mensen zijn niet altijd even handig in de sociale omgang en dat is begrijpelijk want iedereen is verschillend en doet en denkt anders dan wijzelf. We maken allemaal fouten hebben soms een blinde plek Als een situatie uit de hand loopt en de verhouding met een ander zo verstoord is dat je er niet meer uitkomt en je leven daardoor negatief beïnvloed wordt is het tijd om er iets aan te gaan doen. Regressietherapie is dan het aangewezen middel om te ontdekken wat daar de oorzaak van is. Het probleem kom vanuit het onderbewustzijn  aan de oppervlakte en dan kan eraan gewerkt worden.

 


 

Hoe kom je in trance en hoe werkt het?

Trance, daar hoef je geen enkele moeite voor te doen.
Het is een sterk focus op je probleem dat vanzelf ontstaat als je de ogen dicht doet en gedurende de regressie sessie aan je probleem gaat werken. De informatie die ik aan jouw onderbewustzijn opvraag komt dan gemakkelijker omhoog. Even zo goed weet je ook precies waar je bent, bij mij op de bank en je onthoud alles wat je ervaart. Met die gegevens die opkomen, werken we om helder te krijgen waardoor en wanneer, oude angsten, patronen zijn ontstaan. We gaan terug in de tijd naar het begin van je probleem om de daaraan gekoppelde emoties op te sporen door te werken zodat je ze los kan laten. Werkt bevrijdend ! Er gaan lichtjes in de hersenen branden ; oh zo zit dat dus in elkaar. Dan worden er knoppen omgedraaid. Je vergeet het niet maar je hebt er geen last meer van.

 

Afbeelding 21

Tijdens de regressie gaan de hersenen over van alpha naar beta-golven. Op deze frequentie ontstaat trance vanzelf. Je hoeft er geen extra moeite voor te doen. Je herinnert je wat er in het verleden is gebeurd. Je ziet zelfs soms, wat voor kleding je aan had en waar jij jezelf bevond. Binnen of buiten en de persoon  (personen) die er bij was of waren

Wij werken samen op spiritueel, mentaal, emotioneel en somatisch niveau ( om te ontdekken welke energie en waar, en op welke plek je die het lichaam hebt opgeslagen en vastgehouden)                       

.Niewwsgierig geworden? Stuur me een mailtje: info@theadegruyter.nl
Of beter bel me in de avonduren: 035- 5267652 en stel geheel vrijblijvend de vragen die jeover regressietherapie  hebt. dan krijg je meteen een indruk wie ik ben en ik vind het prettig om even kennis te maken. Je hoort dan meteen of de regressietherapie voor jou geschikt is of niet.