Heimwee

Opgelost in 2 sessies

Laten we het eens over het onderwerp heimwee hebben. Heimwee is een groot onbeheersbaar verlangen naar huis en haard. Soms is het gebonden aan meerdere familieleden of in dit geval aan een persoon specifiek. De vakantie periode kwam er aan en mijn cliënt vertelde mij heimwee naar thuis en zijn moeder te hebben. Hij wilde nu proberen de vakantie met zijn vrienden af te maken, nadat het al eerder tijdstip niet was gelukt.

De intake.

De gegevens waren; niet met vakantie kunnen gaan want na twee of drie dagen wilde hij naar huis. Het begon metonrust, hoofdpijn, piekeren zich verdrietig voelen en uiteindelijk raakte hij in paniek.Dan nam hij maatregelen om zo snel mogelijk naar huis terug te gaan. Thuis gekomen schaamde hij zich dat hij als een klein kind naar zijn moeder en zijn eigen omgeving terug wilde.Afbeelding 16 De vriendengroep waarmee hij in Italië op vakantie was kenden zijn probleem maar ze vonden het toch niet leuk dat hij terugging. Ze misten hem als hij er niet meer bij was. Hij wilde van zijn probleem af. Na het lezen van mijn website besloot hij dat hier maar eens een einde aan moest komen en hij belde mij op voor een afspraak.
Afbeelding 15
Toen hij op de bank was gaan liggen, stelde ik hem de open vraag; Ga eens terug naar een andere tijd en plaats waar je heimwee is ontstaan. Het allereerste begin dat je die emoties voelde n.l. dat je verdrietig werd in paniek raakte enz. Het is even stil de ogen springen heen en weer en dan begint hij te vertellen. Hmm, ik ben een ridder in een kasteel ergens in Frankrijk. Ik voel mij sterk en ben gelukkig. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het leven is goed en alles reilt en zeilt zonder grote problemen.

Vraag; oké, ga eens naar een belangrijke situatie in dat leven dat je iets vertelt over het ontstaan van je heimwee.

Dan breken er andere tijden aan. Er gaan verhalen rond over een muitende bende rovers
die de omgeving onveilig maakt en mensen op de vlucht jaagt. Een van de vluchtelingen vertelt hem waar de bende zich bevind en hij vertrekt met een legertje soldaten om dit probleem op te lossen. Als de dorpelingen rond het kasteel wegvluchten kunnen en de akkers verwoest worden komt er honger in de winter. Hij besluit ten strijde te trekken.

Hij vecht met de vijand, overwint terwijl de rest van de verslagen rovers wegvlucht.Dan keert hij terug naar het kasteel en als hij in de buurt komt ruikt hij brandlucht en ziet dat er een brand heeft gewoed.Ongerust rijdt hij verder. Bij het kasteel aangekomen ziet hij dat er tijdens zijn afwezigheid een verwoesting heeft plaatsgevonden.Hij stapt van zijn paard af en spoed zich naar binnen. Daar treft hij een grote puin hoop van in de brand gestoken voorwerpen alles is vies en zwartgeblakerd radeloos en in blinde paniek zoekt hij zijn vrouw en kinderen in alle kamers maar hij kan ze niet vinden. Hij roept tevergeefs hun namen maar ze zijn weg en blijven weg. Ongerust verlaat hij het kasteel of wat daar nog van over is en spoedt zich naar het dorp. Als hij de dorpelingen vraagt of zij weten waar zij zijn, wordt hem verteld dat zij door de brandstichting via de achterkant uit het kasteel zijn gevlucht en dat zij zijn gepakt en afgeslacht. Hij voelt zich ontzettend schuldig dat hij terwijl hij weg van huis en haard hen niet heeft kunnen beschermen.

Een kind een jongetje heeft kunnen ontsnappen en leeft in het gezin van een van de dorpelingen die zich uit medelijden over de jongen had ontfermd. Berooid verdrietig en haalt hij zijn kind op dat zwaar getraumatiseerd is. Gebroken zoekt hij een ander onderkomen en vestigt hij zich in een huis even buiten het dorp. Hij is ontroostbaar, hij voelde zich zo schuldig en leed zo zeer onder het verlies van zijn gezin zijn oude leven. Hij is nooit meer de oude geworden. Hij wordt ziek en sterft eigenlijk aan een gebroken hart.

Conclusie
Als ik hem de tijdlijn van het vorige leven door laat trekken wat deze gebeurtenissen voor impact op zijn huidige leven heeft gehad, komt hij met een schok tot de ontdekking dat zijn vrouw uit dat leven nu zijn moeder is in het huidige leven. Hij begrijpt nu waar het verlangen naar huis en haard en naar zijn moeder vandaan kwam. De band met zijn moeder stamt uit het vorige leven. ( Wij wisselen vaak van rol in gedurende onze incarnaties.) Schuldgevoel over het verlies dat hij niet heeft kunnen voorkomen, de ladingen verdriet, onrust, hoofdpijn maar vooral de sterke binding met zijn moeder waren er de oorzaak van dat hij het op vakantie niet uit kon houden. Daar heeft hij nu ook geen last meer van, die horen bij dat vorige leven en niet in zijn huidige leven.

Het is vervelend als je met obegrepen oude angsten en emoties moet leve. Regeressietherapie is er om dat op te lossen.

Afbeelding 17
Na deze sessie ging hij met zijn vrienden op vakantie

Hij belde mij op na zijn vakantie om te vertellen dat hij trots was op zichzelf want ondanks
dat hij het af en toe moeilijk had, heeft hij zijn vakantie helemaal afgemaakt.