Inner child therapie

1. Doel van de inner child regressietherapie sessie: problemen en trauma’s in de jeugd ontstaan goed verwerken en het een plaats kunnen geven. Werken daaraan is heel  worden.

2. Duur sessie: circa 2,5 tot 3 uur.

3. Voor wie is de therapie geschikt: Voor mensen die zich niet gelukkig voelen door problemen die in de jeugd zijn ontstaan en daardoor bepaalde reactie patronen hebben ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan: dichtklappen,stotteren ontwijkend gedrag, snel blozen. Onverwerkte emoties zoals verdriet, angst, woede Je voelt je niet compleet je mist wat zonder dat je daar de vinger op kan leggen.Je was al vroeg volwassen omdat  er omstandigheden waren die verhinderden dat je volledig kind kon zijn.

4. Rol van cliënt: Tijdens de regressietherapie sessie innerchild therapie ontdek je dat je beschadigingen uit het verleden kan repareren en helen,Je ontdekt dat je deeltjes van jezelf bent kwijt geraakt. Waardoor, waarom, wanneer zijn die verdwenen? We werken de situatie door zodat de daaraan gekoppelde eigenschappen die je mist worden teruggehaald en geïntegreerd. Werkt bevrijdend. je bent weer een (” heel “) mens.

5. Rol van regressietherapeut: Tijdens de therapie sessie;  innerchild therapie samen te zoeken naar die situaties die de oorzaak zijn van de problemen. Te onderzoeken hoe het is gekomen en hoe oud je was toen er iets gebeurde dat een storende werking heeft op je huidige functioneren. Uit ervaring gebleken dat er vaak nog andere problemen aan gekoppeld zijn. Het is belangrijk dat gedurende de innerchild-therapiesessie, goed wordt geïnventariseerd om het geheel goed en succesvol af te ronden.

6. Werkwijze:
• Intake,
• De regressie  sessie,
• Evaluatie,
• Bespreking van door- uit- en nawerking
• Vervolg sessie inplannen indien nodig.

7. Aantal behandelingen: 1 of 2 
Dat varieert per persoon. Zo veel als er nodig zijn.

8. Je bereikt het volgende:.
Je voelt je bevrijdt van een oude last op je schouders kan je kan weer genieten en plezier in je leven hebben.Het is prettig om de eigenschappen waarvan je dacht die (verloren te hebben ) in praktijk te brengen en je geheeld en sterk te voelen zodat je vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunt zien.

9. Je verkrijgt:
Mentaal: inzicht
Emotioneel: oplossen van gevoelens
Somatisch: oplossen van lichamelijke blokkades
Spiritueel: geestelijk overzicht.

10. Prijs per sessie of dagdeel: € 95,-
Afspraak maken? | bel of mail mij voor een afspraak tel 0355267652
Lees meer over regressie therapie

Andere regressie thema’s die hier verband mee houden:
repeteerdromen | ontshokken na confrontatie met geweldslapeloosheid | verslavingen

Zie ook voorbeeldsessies.