Verandering van gedrag nodig om relatie te behouden

Een client uit Amsterdam kwam in mijn praktijk omdat hij relatie problemen had. Zijn vrouw wilde dat hij iets aan zijn voor haar, storende eigenschappen zou doen.Na jaren soebatten zag zij het niet meer zitten en omdat de situatie niet verbeterde had ze besloten van hem te scheiden. Dit maakte hem onzeker. Hij wilde eigenlijk niet scheiden. Na de intake startten we met de sessie. Een sessie is een vraag en antwoord spel.

Tijdens de sessie werd hij zich  bewust van het feit dat hij nogal storende eigenschappen had en geen rekening hield met de wensen van zijn vrouw. Hoe vaak zij ook aangaf dat hij irritant en egoistisch was hiedl hij zich oostindisch doof. ZIJN TORENHOGE EGO  zat hem in de weg

TIJDENS DE SESSIE  HEEFT HIJ INGEZIEN DAT HIJ AAN ZICHZELF MOEST WERKEN OM ZIJN RELATIE TE KUNNEN BEHOUDEN. Het duurde lang voordat hij inzag en toegaf dat hijzelf het probleem was. Met de tools die hem zijn aangereikt is hij aan de slag gegaan. Daarna de volgende sessie  hebben we oefeningen naar de toekomst gedaan hoe hij op een nieuwe manier met zijn vrouw zou kunnen omgaan.

Dat was heel hard werken waarin allerlei emoties naar boven kwamen. We hebben positieve inzichten verankerd en hij heeft de oude gedragingen vaarwel gezegd. Na een maand of  5  kreeg ik een e-mail waarin hij beschrijft dat na een moeilijke periode en vele gesprekken de situatie ten goede is veranderd.

Jezelf veranderen is een moeilijke zaak maar niet onmogelijk Hij had veel te verliezen. De verkregen inzichten inzichten heeft hij gebruikt en uiteindelijk ontdekten ze samen dat er nog genoeg liefde was on door te gaan. Die liefde was onderhuids altijd nog aanwezig maar als iemand weigerachtig is aan zichzelf te werken wordt het voor de partner moeilijk om nog gelukkig te zijn. Dan kan het gebeuren dat die liefde op een eindigt in boosheid en verdriet en een scheiding. Met wat aanpassingen, veranderingen kunnen mensen samen weer door een deur. En ach niemand is volmaakt ook zijn partner niet maar dat is weer een ander verhaal.

Conclusie; we hebben blinde vlekken. Als we weigeren over ons eigen functioneren na te denken,over de voor anderen irritante gedragingen of gewoontes trekken wijzelf de problemen naar ons toe. Mensen hebben in zijn algemeenheid de neiging om de problemen die ze hebben aan anderen toe te dichten  .Door deze houding  zie je niet wat jezelf veroorzaakt. Hardnekkig en volhardend op dezelfde manier doorgaan is niet echt slim. Dan heb je niet in de gaten  wat de echte oorzaak is van de steeds opnieuw terugkerende problemen  een relatie grondig kunnen verstoren. Mens ken uzelve