Lubach op zondag over regressie therapie

Vooroordeel.

De heer Lubach maakt zich schuldig aan vooroordelen. Bij een uitvoering van een TV uitzending met een volle zaal met mensen liep die zaal half leeg omdat hij Thierry Baudet belachelijk maakte. Iemand die nog niet in de gelegenheid is geweest zich te bewijzen in de politiek maar vooraf al door hem werd afgeslacht op basis van ideeën die hij over Baudet heeft. Een mening  die nog niet bewezen is maar gebaseerd is op aannames en ideeën . Hij is een meeloper met andere mensen die ook de sensatie zoeken en iets vinden Jammer. Het heeft grote invloed als iemand  op de tv. zich op deze manier uit. Het is heel gemakkelijk om iemand zwart te maken maar minder makkelijk om je op basis van bewezen feiten en niet van aannames goede kritiek te leveren.

Oordeel

Waarom een slecht oordeel over regressietherapie als je het zelf nooit hebt ondergaan of  naar de reacties van mensen die er wel door geholpen zijn hebt geluisterd. Het getuigt van een slechte beoordeling, iets af te kraken omdat je niet gelooft dat het bestaat dat mensen die in een lichte trance zijn zich uit het verleden dingen kunnen herinneren. Hij had dat feit beter moeten onderzoeken door contact te zoeken met mensen die regressie therapie hebben ondergaan om tot een juister oordeel te komen. Hij onderzoekt het onderwerp niet voordat hij er commentaar op geeft. oneerlijke, ongefundeerde informatie dus.

Omdat je heel sterk op je probleem focust tijdens de sessie ontstaat er vanzelf een lichte trance ofwel een verlaagd bewustzijn. Je hersenen werken op een trager niveau waardoor herinneringen de kans krijgen omhoog in het bewustzijn op te komen zodat je er mee kunt werken om problemen op te lossen. Er volgt dan een ingewikkeld proces van ontdekken wat de emoties zijn die aan je probleem gekoppeld zijn met de bijbehorende ladingen ( blokkades ) die op bepaalde plekken in je lichaam worden vastgehouden. Emoties zoals woede verdriet schuldgevoelens Je eigen aandeel in het geheel en wat de rol van de ander of anderen is geweest. Als dat allemaal is opgezocht en los gelaten geef ik de opdracht; ga eens b.v. twee jaar in de tijd vooruit en bedenk dan als je weer voor een vergelijkbare situatie komt hoe zou je dan op een  andere betere manier kunnen reageren om jezelf te herprogrammeren.

Als de sessie is afgelopen evalueren we wat het voor je heeft betekend en waarom en waardoor je er wijzer van bent geworden en hoe je er in het vervolg op een verstandiger manier met je problemen mee om zou kunnen gaan. Op deze manier leer je jezelf beter kennen en begrijpen. Het onderbewustzijn waarin alles is opgeslagen stuurt voor 90 % mee in de beslissingen die je gaat nemen.Het is dus belangrijk dat je de goede keuzes maakt en je bewust moet zijn van het feit dat je daardoor juist geen vrije keus hebt. Onopgeloste problemen uit het verleden sturen je een andere kant op dan die je zou willen gaan of een die beter voor je zou kunnen uitpakken

Jammer dat dhr Lubach door zijn recensie mensen ontmoedigt met de woorden dat het een onzin therapie is. Het heeft zeker mensen van het idee afgebracht om geen regressie therapie te ondergaan die daarmee waarschijnlijk wel goed geholpen hadden kunnen worden. Als ik kijk naar de bloemen en planten de kaarten die ik van cliënten heb gekregen met de boodschap, bedankt Thea Ik kan weer verder  met mijn leven  dan denk ik Fijn dat deze mensen geholpen zijn Jammer dat deze mooie therapie zo is afgekraakt geworden