Het verhaal van seksueel misbruik en een gestoorde moeder.

EEN VROUW VAN MIDDELBARE LEEFTIJD KWAM IN MIJN REGRESSIE PRAKTIJK VOOR DE VERWERKING VAN SEXSUEEL MISBRUIK IN HAAR JEUGD.

Ik liet haar langs haar levenslijn teruggaan naar bepaalde situaties in haar jeugd  toen  zij nog een klein meisje was. De dader was de buurman die als hij zijn kans schoon zag haar vastgreep om haar aan te randen Hij deed dat in de kas van haar vader. Hij bedreigde haar en zei dat ze er met niemand over mocht praten Het misbruik is enige jaren zo doorgegaan en tot haar schrik  kwam ze tot de ontdekking dat haar moeder er van af wist, en hem zelfs aan moedigde. Een gestoorde moeder!

Dat was een grote schok. Nu bergreep ze waarom zij zich thuis niet veilig voelde en haar moeder niet vertrouwde. De relatie met haar moeder was dan ook zeer moeizaam

Wat vooral nodig is een symbolisch gesprek met de twee daders de buurman en de moeder te hebben en daarin verantwoording voor hun daden te vragen en de emoties te uiten die ze toen niet kon of durfde te uiten. De geschiedenis te herschrijven door hen  te vertellen wat zij fysiek heeft doorgemaakt het verdriet, de schaamte, de pijn en alles wat daarbij hoorde. Als genoegdoening werd er naar een passende straf voor de daders gezocht. Een manier om er een ander, meer bevredigend einde aan te maken, dus door er een ander eind aan te maken. Dan wordt er een knop in het onderbewustzijn omgezet.

Vervolgens hebben we in het lichaam de plekken opgezocht waar de ladingen, de emoties zoals woede schaamte enz.waren opgeslagen om ze daarna los te laten.

Helaas kan je er niet omheen dat je terug moet naar de nare gebeurtenissen om het te verweken. je hoeft echt niet alles opniuew te beleven. Er is goed leiding aan de processen te geven en er afstandelijk doorheen te gaan.  Door afstand te creëren was het mogelijk om vanuit de volwassene die ze inmiddels was  met het kleine meisje mee te denken hetgeen het inzicht ten goede is gekomen. De volgende dag thuis belde zij mij verheugd op om te vertellen  dat ze zich opgelucht en bevrijd voelde en er een grote last van haar was afgevallen. In twee regressietherapie sessies van twee dagdelen hadden we het doel bereikt nl  er geen last meer van te hebben. Je hoeft niet door de hele shit heen te gaan. Op afstand  herbeleven en dat ook dat het gewenste resultaat kan hebben.