Angst voor mannen

Een cliente kwam bij mij omdat ze wilde werken aan: angst voor mannen. Angst voor mannen is een ruim begrip. Angst voor een man in het bijzonder of voor meerdere mannen? Angst voor geweld door mannen of voor verkraching. Angst voor wat voor soort mannen? Dat was niet duidelijk dus moesten we eerst verkennen waar die angst vandaan kwam

We startten de sessie.
Ze komt in een vrij recentelijk leven terecht ergens in begin 1900. Zij vertelt dat ze in een soort van landhuis woont. Het is een groot huis met een ommuurde binnenplaats. Hij voelt zich energiek. Er zijn voldoende inkomsten en het leven is veel belovend. Hij is een koerier. Zijn werkzaamheden bestaan uit met paard en wagen pakjes en voorwepen wegbrengen naar mensen in het stadje en de wijde omgeving.

imgres

Het bedrijf groeit.
Het is tijd voor uitbreiding van de buissines. Hij heeft ergens een man ontmoet die hem een gouden toekomst voorspelt als hij met hem mee gaat om kennis te maken met een rijke, succesvolle, zakenman en stelt hem aan hem voor. Deze man biedt hem een contract aan waarin hij het alleenrecht krijgt voor hem als koerier te gaan werken .
Hij belooft heel veel. Hij zou veel werk krijgen. enorm kunnen groeien en veel geld kunnen verdienen. Rijkdom zou zijn deel zijn. De jonge man tekent het contract, gaat blij naar huis en vertelt trots zijn vrouw over de prachtige deal die hij heeft afgesloten.

contact tekenen

Hij werkt hard doet zijn best maar heeft na een lange tijd werk verricht te hebben nog nooit een cent ontvangen. Hij besluit een gesprek met de opdrachtgever aan te gaan en vertrekt naar het voorname huis in de stad om naar zijn geld te vragen. Daar treft hij de de man aan die hem in de eerste instantie heeft voorgesteld aan zijn werkgever. Gewichtig wijst die hem de deur met de boodschap nog eens terug te komen als zijn werkgever van zijn zakenreizen terug is en dat zou nog wel even kunnen duren.

Teleurgesteld rijdt de jonge man naar huis. Hij had gehoopt met geld terug te keren maar werdt afgeblaft en komt met lege handen thuis. Na enige tijd gaat hij opnieuw naar het huis van zijn werkgever maar wordt wederom afgeblaft door zijn adjudant  die hem in maant, geduld te hebben . Het zou helemaal goed komen en hij zou zijn geld t.z.t wel krijgen.
Als hij naar huis terug gaat begrijpt hij dat er oplichting in het spel is. Hij gaat met het contract naar iemand die kan lezen en schrijven en laat zich vertellen wat daarin beschreven staat. Dan beseft hij dat hij behoorlijk bij de neus is genomen. Het is een nepcontract en zoals het er nu uitziet krijgt hij geen cent. Woest gaat hij naar het mooie huis en maakt ruzie met de werkgever en zijn adjudant. Hij eist zijn verdiende geld op maar hij wordt door de twee mannen met geweld het huis uit gewerkt en staat zonder geld weer op straat.

Woedend, machteloos en vol schaamte dat hij zich zo heeft laten beetnemen keert hij terug. Hij voelt zich klein en berooid. Het contract deugt niet en hij is in zijn enthousiasme te goed van vertouwen geweest. Thuisgekomen moet hij zijn vrouw en familie vertellen dat hij geen cent heeft gekregen. Hij zint op wraak maar kan tegen deze geslepenheid niet op. Daarna probeert hij zo goed mogelijk zijn brood te verdienen maar het is geen vetpot. Zijn gezin heeft het moeilijk er is te weinig geld. tot overmaat van ramp, op een nacht, als hij in zijn bed ligt ruikt hij een rooklucht als hij uit zijn raam kijkt ziet rook veel rook en vuur Hij snelt zijn bed uit. Buiten gekomen ziet hij dat het grote huis in brand staat. Zijn vader staat buiten en hij vraagt hem waar zijn stiefmoeder is. Die bevind zich nog in het huis. Hij waagt zijn leven door in dat brandende huis de vrouw te redden die hem heeft opgevoed toen zijn moeder overleed. Zij is altijd goed voor hem geweest en hij hield van haar. De brand is ondertussen al te hevig en het is niet meer mogelijk. Hij is er nooit meer overheen gekomen en voelt zich aan het eind van dat leven nog steeds belazerd!

In dit geval was de angst voor mannen duidelijk geworden maar terug gebracht tot; wat mannen kunnen doen, zoals bedrog, bedreiging en geweld. In de rest van zijn leven werd hij gekweld door schulgevoel en machteloosheid Deze ontdekking vertaalde zich naar de huidige situatie. Mijn cliente stond opnieuw voor de beslissing een contract af te sluiten maar uit angst het niet goed te doen durfde zij de stap niet te zetten. Ze kon maar niet besluiten om een contract met deze nieuwe parner te tekenen. Ook nu speelden er verradelijke dingen mee. De wetenschap dat zij in de vorige incarnatie was bedrogen maakte dat ze een goede advocaat in de hand heeft genomen en met zijn hulp heeft zo uitgewerkt dat zij een mooi contract heeft bedongen met goede voorwaarden.

CONCLUSIE;  De algemene angst voor mannen is nu beter gedfinieerd en teruggebracht  tot datgene wat zij kunnen doen
De schaamte,schuld en minderwaardigheids gevoelens, machteloosheid  werden getriggert door opnieuw een contract te moeten tekenen. Door de regressiesessie was ze zich bewust geworden waarom zij dat niet durfde en angst had om een contract te tekenen en zichzelf zou benadelen.Bij zo een situatie hoort twijfel  Deze twijfel werd versterkt door de achterliggendeeerder genoemde  ladingen.Deze sessie heeft ervoor gezorgd dat ze een goede succsesvolle advocaat heeft gezocht en benaderd met uiteindelijk een zeer goed resultaat.

Het bewijst hoe effectief een regressie sessie kan zijn. De eigen onderbewuste geest stuurde mee  naar de juiste informatie uit het verleden, waardoor ze begreep waar die onzekerheid en aanverwante gevoelens vandaan kwamen en de juiste beslissing heeft genomen.