Heimwee

Opgelost in 2 sessies

Laten we het eens over het onderwerp heimwee hebben. Heimwee is een groot onbeheersbaar verlangen naar huis en haard. Soms is het gebonden aan meerdere familieleden of in dit geval aan een persoon specifiek. De vakantie periode kwam er aan en mijn cliënt vertelde mij heimwee naar thuis en zijn moeder te hebben. Hij wilde nu proberen de vakantie met zijn vrienden af te maken, nadat het al eerder tijdstip niet was gelukt.

De intake.

De gegevens waren; niet met vakantie kunnen gaan want na twee of drie dagen wilde hij naar huis. Het begon metonrust, hoofdpijn, piekeren zich verdrietig voelen en uiteindelijk raakte hij in paniek.Dan nam hij maatregelen om zo snel mogelijk naar huis terug te gaan. Thuis gekomen schaamde hij zich dat hij als een klein kind naar zijn moeder en zijn eigen omgeving terug wilde.Afbeelding 16 De vriendengroep waarmee hij in Italië op vakantie was kenden zijn probleem maar ze vonden het toch niet leuk dat hij terugging. Ze misten hem als hij er niet meer bij was. Hij wilde van zijn probleem af. Na het lezen van mijn website besloot hij dat hier maar eens een einde aan moest komen en hij belde mij op voor een afspraak.
Afbeelding 15
Toen hij op de bank was gaan liggen, stelde ik hem de open vraag; Ga eens terug naar een andere tijd en plaats waar je heimwee is ontstaan. Het allereerste begin dat je die emoties voelde n.l. dat je verdrietig werd in paniek raakte enz. Het is even stil de ogen springen heen en weer en dan begint hij te vertellen. Hmm, ik ben een ridder in een kasteel ergens in Frankrijk. Ik voel mij sterk en ben gelukkig. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Het leven is goed en alles reilt en zeilt zonder grote problemen.

Vraag; oké, ga eens naar een belangrijke situatie in dat leven dat je iets vertelt over het ontstaan van je heimwee.

Dan breken er andere tijden aan. Er gaan verhalen rond over een muitende bende rovers
die de omgeving onveilig maakt en mensen op de vlucht jaagt. Een van de vluchtelingen vertelt hem waar de bende zich bevind en hij vertrekt met een legertje soldaten om dit probleem op te lossen. Als de dorpelingen rond het kasteel wegvluchten kunnen en de akkers verwoest worden komt er honger in de winter. Hij besluit ten strijde te trekken.

Hij vecht met de vijand, overwint terwijl de rest van de verslagen rovers wegvlucht.Dan keert hij terug naar het kasteel en als hij in de buurt komt ruikt hij brandlucht en ziet dat er een brand heeft gewoed.Ongerust rijdt hij verder. Bij het kasteel aangekomen ziet hij dat er tijdens zijn afwezigheid een verwoesting heeft plaatsgevonden.Hij stapt van zijn paard af en spoed zich naar binnen. Daar treft hij een grote puin hoop van in de brand gestoken voorwerpen alles is vies en zwartgeblakerd radeloos en in blinde paniek zoekt hij zijn vrouw en kinderen in alle kamers maar hij kan ze niet vinden. Hij roept tevergeefs hun namen maar ze zijn weg en blijven weg. Ongerust verlaat hij het kasteel of wat daar nog van over is en spoedt zich naar het dorp. Als hij de dorpelingen vraagt of zij weten waar zij zijn, wordt hem verteld dat zij door de brandstichting via de achterkant uit het kasteel zijn gevlucht en dat zij zijn gepakt en afgeslacht. Hij voelt zich ontzettend schuldig dat hij terwijl hij weg van huis en haard hen niet heeft kunnen beschermen.

Een kind een jongetje heeft kunnen ontsnappen en leeft in het gezin van een van de dorpelingen die zich uit medelijden over de jongen had ontfermd. Berooid verdrietig en haalt hij zijn kind op dat zwaar getraumatiseerd is. Gebroken zoekt hij een ander onderkomen en vestigt hij zich in een huis even buiten het dorp. Hij is ontroostbaar, hij voelde zich zo schuldig en leed zo zeer onder het verlies van zijn gezin zijn oude leven. Hij is nooit meer de oude geworden. Hij wordt ziek en sterft eigenlijk aan een gebroken hart.

Conclusie
Als ik hem de tijdlijn van het vorige leven door laat trekken wat deze gebeurtenissen voor impact op zijn huidige leven heeft gehad, komt hij met een schok tot de ontdekking dat zijn vrouw uit dat leven nu zijn moeder is in het huidige leven. Hij begrijpt nu waar het verlangen naar huis en haard en naar zijn moeder vandaan kwam. De band met zijn moeder stamt uit het vorige leven. ( Wij wisselen vaak van rol in gedurende onze incarnaties.) Schuldgevoel over het verlies dat hij niet heeft kunnen voorkomen, de ladingen verdriet, onrust, hoofdpijn maar vooral de sterke binding met zijn moeder waren er de oorzaak van dat hij het op vakantie niet uit kon houden. Daar heeft hij nu ook geen last meer van, die horen bij dat vorige leven en niet in zijn huidige leven.

Het is vervelend als je met obegrepen oude angsten en emoties moet leve. Regeressietherapie is er om dat op te lossen.

Afbeelding 17
Na deze sessie ging hij met zijn vrienden op vakantie

Hij belde mij op na zijn vakantie om te vertellen dat hij trots was op zichzelf want ondanks
dat hij het af en toe moeilijk had, heeft hij zijn vakantie helemaal afgemaakt.

 

Hoe kwam ik aan regressietherapie?

HET VERHAAL

Een vriendin meldde dat Hans ten Dam Psycholoog pedagoog en de oprichter van Tasso opleidings instituut voor regressie/reïncarnatie en innerchild-therapie terug was vanuit Amerika en dat hij een cursus regressietherapie was gestart waarvoor ik mij toen meteen heb aangemeld. Het was voor mij een openbaring dat het mogelijk bleek te zijn om naar vorige levens terug te gaan en je herinneringen kan ophalen om er therapeutisch mee te kunnen werken en te begrijpen waarom, wanneer en hoe die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De mogelijkheid dat je door terug te gaan naar een ver verleden en oude traumata achteraf nog kan oplossen vond ik fascinerend evenals het feit dat er zoiets als vorige levens bestond.

Ik was geïntrigeerd door dat idee maar tegelijkertijd ook behoorlijk sceptisch of mij dat wel zou kunnen lukken. Het ging buiten verwachting heel goed en ik ging er als een trein in. Het was een boeiende tijd waarvan ik heb genoten en waarin ik veel van Hans heb geleerd. Indertijd was het een tweejarige opleiding op H.B.O. Niveau maar door alle na scholingen met succes te volgen verwierf ik het diploma, driejarige opleiding.

In 1996 ben ik afgestudeerd als Regressie/Reïncarnatie en Innerchild-therapeut. Je kunt dus zeggen dat ik sinds die tijd een behoorlijke dosis ervaring heb opgedaan in het vak dat ik nog steeds met veel plezier uitoefen.

HOE IS HET VANAF HET BEGIN VERDER GEGAAN?
Voor mij was het na het behalen van mijn diploma niet zo moeilijk om aan cliënten te komen omdat ik 12 jaar 2 meditatiegroepen begeleidde. De leden van de groep vonden regressie naar vorige levens zeer interessant en wilden graag ook eens een sessie naar vorige levens meemaken .Na op deze manier had ik een behoorlijke dosis ervaring opgedaan. Het een leidde naar het ander en binnen een paar jaar kon ik spreken over een eigen praktijk die succesvol was, Inmiddels doe ik 23 jaar dit werk en vind ik het nog steeds fascinerend.  Veel cliënten komen door recommandatie maar ook via internet en vanuit het hele land. Het blijft een interessant en dankbaar beroep. 

EIGENLIJK KAN JE OP ALLES EEN SESSIE DOEN. Je kan regressietherapie voor veel doeleinden inzetten of je nou in dit huidige leven wilt werken of in vorige incarnaties. Het lost problemen op je neutraliseert, en geeft het een plaats in je hoofd. Daarna heb je er geen last meer van. Goed om eens een sessie uit te proberen . Het werkt echt.

Verschillende thema’s

In het begin was het thema waarop cliënten binnen kwamen vooral relatieproblemen. Ik denk dat in onze samenleving dit een van de meest voorkomende problemen is. Mensen zijn niet altijd even handig in de sociale omgang en dat is begrijpelijk want iedereen is verschillend en doet en denkt anders dan wijzelf. We maken allemaal fouten hebben soms een blinde plek Als een situatie uit de hand loopt en de verhouding met een ander zo verstoord is dat je er niet meer uitkomt en je leven daardoor negatief beïnvloed wordt is het tijd om er iets aan te gaan doen. Regressietherapie is dan het aangewezen middel om te ontdekken wat daar de oorzaak van is. Het probleem kom vanuit het onderbewustzijn  aan de oppervlakte en dan kan eraan gewerkt worden.

 


 

Hoe kom je in trance en hoe werkt het?

Trance, daar hoef je geen enkele moeite voor te doen.
Het is een sterk focus op je probleem dat vanzelf ontstaat als je de ogen dicht doet en gedurende de regressie sessie aan je probleem gaat werken. De informatie die ik aan jouw onderbewustzijn opvraag komt dan gemakkelijker omhoog. Even zo goed weet je ook precies waar je bent, bij mij op de bank en je onthoud alles wat je ervaart. Met die gegevens die opkomen, werken we om helder te krijgen waardoor en wanneer, oude angsten, patronen zijn ontstaan. We gaan terug in de tijd naar het begin van je probleem om de daaraan gekoppelde emoties op te sporen door te werken zodat je ze los kan laten. Werkt bevrijdend ! Er gaan lichtjes in de hersenen branden ; oh zo zit dat dus in elkaar. Dan worden er knoppen omgedraaid. Je vergeet het niet maar je hebt er geen last meer van.

 

Afbeelding 21

Tijdens de regressie gaan de hersenen over van alpha naar beta-golven. Op deze frequentie ontstaat trance vanzelf. Je hoeft er geen extra moeite voor te doen. Je herinnert je wat er in het verleden is gebeurd. Je ziet zelfs soms, wat voor kleding je aan had en waar jij jezelf bevond. Binnen of buiten en de persoon  (personen) die er bij was of waren

Wij werken samen op spiritueel, mentaal, emotioneel en somatisch niveau ( om te ontdekken welke energie en waar, en op welke plek je die het lichaam hebt opgeslagen en vastgehouden)                       

.Niewwsgierig geworden? Stuur me een mailtje: info@theadegruyter.nl
Of beter bel me in de avonduren: 035- 5267652 en stel geheel vrijblijvend de vragen die jeover regressietherapie  hebt. dan krijg je meteen een indruk wie ik ben en ik vind het prettig om even kennis te maken. Je hoort dan meteen of de regressietherapie voor jou geschikt is of niet.