Waarom regressietherapie?

 

” Regressie therapie” is voor mensen die verbanden kunnen leggen tussen gebeurtenissen uit het verleden en die aan zichzelf willen blijven werken!”

1. BEWUSTZIJNS  VERRUIMING
We zijn, vele malen geïncarneerd, om onze ontwikkeling te stimuleren en ons
bewustzijn te verruimen. We bereiken dat door vele levens, door allerlei
uiteenlopende situaties heen te gaan.

Onze ziel wil van alles meemaken, om een groter bewustzijn te verwerven.
Geen  betere leerschool dan de eigen ervaringen, waardoor we geschaafd en
gemodelleerd zijn geworden, tot de persoon die je nu bent geworden.
De som van alle ervaringen. Als je via een  regressiesessie diep naar binnen kijkt, weet je wat je nog moet leren of veranderen aan jezelf..

 2. LEIDRAAD
Sommige mensen zijn de rode draad kwijt geraakt, die dwars door onze ontwikkeling loopt en  houvast geeft. De oorzaak daarvan is, dat zij zijn blijven steken in trauma’s uit vorige levens, die littekens en blokkades hebben veroorzaakt, waar ze nu, nog steeds last van hebben

ONVERWERKTE EMOTIES UIT VORIGE INCARNATIES KOMEN TERUG zoals bij een grammofoon plaat waarin de naald in een en dezelfde groef  blijft steken, zodat je bij herhaling steeds  hetzelfde stukje muziek hoort. De cirkelgang van je eigen gedachten. Door in regressie te gaan en de oorzaak, het ontstaan van het probleem te analyseren, ontstaat inzicht en wordt de cirkel doorbroken.

3. WAAROM KAN JE ER  ZELF NIET UITKOMEN?
Het is moeilijk want je verdwaald in je emoties omdat gedurende onze incarnaties ineffectieve patronen en programmaregels zijn ontstaan die zich hebben vastgezet en die het inzicht belemmeren. Dan heb je een brug zoals regressietherapie nodig om daaruit te komen.

,4. HOE HET  KAN  DAT  DEZE  PROGRAMMA’S  UIT  VORIGE  LEVENS  JE BEÏNVLOEDEN  EN  MEESTUREN
Inmiddels heeft de wetenschap uitgevonden dat alle materie uit trillingen bestaan. Er is een klankschaal van trillingen van laag naar hoog. Alle ervaringen goed en slechte, hebben hun eigen vibratie patroon. Ze zijn opgeslagen in het etherische lichaam

5. ETHERISCHE  OF LEVENS LICHAAM
In het grote reservoir van het onderbewuste ligt de informatie over alles wat er gebeurd is, opgeslagen in de magnetische band van de aarde in de vorm van trillingen.
Door regressie therapeuten wordt aangenomen, dat deze opgeslagen trillingen via het etherische lichaam worden  meegenomen dat fungeert als een mal, voor het stoffelijke lichaam .Het etherische lichaam beïnvloedt, het stoffelijke lichaam, ze zijn onlosmakelijk verbonden.  

6. RESTIMULATIE
In de prenatale periode en tijdens de geboorte, worden trauma’s uit vorige levens ge-restimuleerd. Ze zijn dus in het huidige leven reeds geactiveerd, en in een vergelijkbare situatie of iets wat daar op lijkt komt het trauma of probleem, met alle daarbij behorende emoties naar boven. Je krijgt er last van en het vraagt nu om verwerking. In elke incarnatie lossen we iets op uit het verleden.

7MEEGENOMEN  TRAUMA’S  BEVATTEN LADINGEN
Mentaal, inzicht is, belangrijk maar ladingen loslaten, is de andere helft van de therapie. Ladingen zijn belangrijk om op te sporen, ze geven  energetische verstoppingen in het lichaam, waardoor ziekten kunnen ontstaan. Het zijn de blokkades waar tegenwoordig zoveel over wordt gesproken, in het etherische en het stoffelijke lichaam. Deze blokkades blijven net zolang bestaan totdat ze gekoppeld aan inzicht, bewust gemaakt en daarna kunnen worden losgelaten.

8. HOE  TRAUMA’S  WORDEN  OPGELOST
Soms door de ervaringen van het leven zelf, door een plotseling inzicht of andere, nieuwe benadering van het probleem  zodat je er op een nieuwe betere manier doorheen gaat. Het leven is de beste leerschool, maar bij stagnatie is het belangrijk via een regressiesessie  te analyseren, waar de naald in de grammofoonplaat is blijven hangen

9. VOOR WIE IS REGRESSIE THERAPIE GESCHIKT?
Regressie therapie is geschikt, voor mensen die van hun problemen  af willen. Het is noodzakelijk, dat je in staat bent verbanden te zien en te leggen tussen toen en nu. Op een neutrale manier, naar jezelf te kijken. Onderkennen wat er aan de hand is, daar gaat het om.

10. ONGESCHIKT
Mensen met psychische stoornissen zijn niet geschikt voor regressietherapie.

11. VEROORDEEL JEZELF TIJDENS EEN SESSIE NIET.
Wees nieuwsgierig in plaats van jezelf te veroordelen, als je tijdens een regressiesessie in situaties komt die je nu af zou keuren. We leren door goede en slechte ervaringen, pas dan worden we gelouterd, en wijs. Polariteit zoals goed en slecht kunnen we zien als werktuigen, die gebruikt worden  om ons te schaven en te vormen. Een nieuwe invalshoek is je hebt een geweten ontwikkeld, dat onderscheid heeft leren maken tussen goed en slecht. Daar kan je nu van profiteren. Het is prettig om te weten hoe het niet moet!

12. INNERLIJKE WAARNEMING
VERSCHILLENDE MANIEREN VAN PERCEPTIE!
Je neemt de vorige deelpersoonlijkheden waar.Het waarnemen kan bestaan uit beelden, gedachten en emoties, geur of smaak. Het onderbewustzijn is de opslagplaats van alles wat er tijdens, incarnaties gebeurt. Deze gegevens zijn latent  aanwezig en worden in een flits, afgedrukt op het innerlijke scherm op; de plaats tussen de wenkbrauwen .Tegelijker tijd komt er veel informatie los, gekoppeld aan gevoelens en associaties die relevant blijken te zijn. Je hoeft het niet per se te zien Je weet het gewoon. Ik vraag vaak wat komt er in je op. Deze informatie, hebben we nodig om te kunnen werken.

13.  MOEILIJK?
Het is net zo makkelijk om herinneringen uit je huidige leven naar boven te halen, als de herinneringen van vorige levens. Het onderbewustzijn is de opslagplaats, van alles wat er gebeurd is. Door de juiste methode of bruggen tete gebruiken, komen ze geselecteerd omhoog en kan je er mee werken.

14. VERANTWOORDELIJKHEID
Het verleden heeft invloed, zolang wij onze trauma’s niet hebben verwerkt. Je bent indirect verantwoordelijk, voor de beslissingen die andere deelpersoonlijkheden van je ziel hebben genomen. Mede verantwoordelijk, in die zin dat de ziel de trauma’s wil verwerken en dat je in iedere  incarnatie de taak hebt  iets daarvan op te lossen.

Deelpersoonlijkheden van onze ziel, verblijven bij de ziel of elders. Ze zijn ergens en oproepbaar. Doordat ze binding hebben met jou in je huidige incarnatie, kunnen ze je systeem en gedachten  beïnvloeden. Ze hebben toegang tot je, omdat je een onderdeel van dezelfde ziel bent. Deelpersoonlijkheden kunnen je systeem beïnvloeden en oude situaties triggeren met alles wat daaraan verbonden is.

NIEUWSGIERIGHEID, ANDERE REDENEN DAN HET HEBBEN VAN PROBLEMEN OM IN REGRESSIE TE GAAN.
Ontdekken, wie of wat je in vorige levens bent geweest. Een reis door de ziel te maken. Ruimte te geven aan onvermoede kanten van jezelf, daarbij je spirituele groeiproces te ondersteunen, te ervaren wat jouw thema in je leven is. In je bewustzijn laten komen van onvermoede, verborgen kwaliteiten en talenten, die je in vorige levens ontwikkeld hebt. Of te begrijpen waarom je bij deze ouders geboren bent.  Er zijn talloze onderwerpen te bedenken waarop je in regressie kunt gaan!

Verken je vorige levens. Het geeft je overzicht en  inzicht. Mens ken jezelf. We zijn hier op de aarde kennis op te doen en ons bewustzijn naar alle kanten te verruimen