Wijze kruidenvrouw

GEEN WAARDERING VOOR NATUURGENEESWIJZE !

Het verslag van een  regressietherapie sessie die zich afspeelt in de Middeleeuwen. Het gezamenlijk zoeken naar de oorzaken van problemen, oude patronen en programmeringen uit vorige levens, die een storend effect in het huidige leven veroorzaken.

Cliënte:  Waar komt toch die angst voor mannen vandaan. Zou het echt uit vorige levens kunnen zijn. Met die vraag kwam een vrouw van 37 jaar in mijn praktijk binnen. Ze had het vaak benauwd en leed aan astma. Zij had een goede baan met vooruitzicht op promotie, een leuk huis en een vriend. In het verleden had ze verschillende relaties met mannen gehad. Met haar huidige vriend was ze heel gelukkig en ze wilde via  regressie therapie erachter zien te komen waarom en waardoor haar relaties iedere keer verbroken werden

Wat komt er in je op, als je aan een relatie voor het leven denkt, vroeg ik haar. Dan krijg ik het benauwd en heb het gevoel dat ik stik, dan wil ik van de relatie af. Als die dan verbroken is, heb ik daar weer spijt van. Het is dus eigenlijk heel dubbel, ik wil de relatie behouden, maar naar verloop van tijd er ook weer vanaf.

Therapeut: Wat zit er nog meer aan emoties bij? Ik heb het gevoel, dat die mannen niet open en eerlijk zijn. Verder komt er een gevoel op, alsof ik niet goed genoeg ben en ik mezelf tegen hen moet verdedigen, wat ik dan ook prompt doe, maar dan vinden zij mij weer achterdochtig. Ik moet zeggen dat ik inderdaad achterdochtig ben en ik weet niet waar dat vandaan komt. Als ik er goed over nadenk heb ik er eigenlijk weinig redenen voor, maar toch is het alsof ik mij gedwongen voel, te controleren wat ze uitvoeren en met wie zij omgaan. Deze angst en achterdocht maken dat mijn relaties keer op keer mislukken en ik alleen over blijf.

Na deze inventarisatie van de problemen, benauwdheid, achterdocht, gevoelens van oneerlijkheid van  mannen kan de sessie beginnen. Tijdens de sessie zal het duidelijk worden waar en wanneer deze gevoelens zijn ontstaan.

EEN LEVEN ALS WIJZE KRUIDEN VROUW, IN VROEGERE TIJDEN HEKS GENOEMD.
Inmiddels in trance gebracht, vroeg ik haar terug te gaan naar de plaats en de tijd waar haar angst voor mannen, het onveilig gevoel en de benauwdheid zijn ontstaan. Het was  enige tijd stil, maar achter de gesloten oogleden sprongen de ogen heen en weer, waar aan je kunt zien, dat de informatie wordt op gezocht.

Ze komt terecht in een leven tijdens de Middeleeuwen. Ze is een meisje van ongeveer 16 jaar. Zij staat in de tuin van haar ouderlijk huis en praat met een vrouw die haar uitnodigt,  bij haar langs te komen en haar tuin te bekijken. Ze is een verstandige vrouw die met kruiden werkt, om mensen te helpen genezen als ze ziek zijn of andere kwalen hebben. De vrouw vraagt haar, of ze geïnteresseerd is om de kruiden geneeskunde te beoefenen. Ze voelt daar veel voor, omdat haar interesse is gewekt, toen een ziek kindje van de buren genas, door het gebruik van kruiden.

De volgende dag bezoekt ze deze wijze vrouw en begint eerst met herkennen en verzorgen van de planten en bloemen. Ze vindt het heerlijk zo in de aarde te wroeten. Terwijl ze aan het werk is leert ze spelenderwijs de namen en de werking van de kruiden en de ziekten waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Een aantal planten worden groente genoemd, die kunnen elke dag worden gegeten. De andere waar je minder van moet eten, omdat ze een sterkere en geneeskrachtige uitwerking hebben worden kruiden genoemd. Daar heb je maar heel weinig van nodig. De kruidenvrouw  legt uit dat, als iemand ziek is, je de juiste dosering moet geven van het kruid, want sommigen, zijn in grote hoeveelheden giftig,

Zeer weinig gebruik ervan, kan juist een helende werking hebben. Daarna moet de zieke veel verse groente en fruit eten, om weer aan te sterken en helemaal gezond te worden.a een jaar, is ze al een heel eind gevorderd. Haar lerares is blij met de enthousiaste leerling. Dan komt de eerste dag dat ze mee mag zieke mensen bezoeken. De tijd is aangebroken om te leren, een goede diagnose te stellen. Ze leert snel en heeft er plezier in. Na verloop van tijd mag ze alleen, de zieken bezoeken en zelf de  kruiden bereiden.

Er woont een jonge man in het dorp die haar aandacht trekt. Hij is lang en heeft leuke ogen. In het begin is ze wat schuw, maar hij weet haar volhardend  voor zich te winnen. Maar als ze getrouwd zijn  begint hij zich tegen het gedoe met die kruiden af te zetten. Eerst is er alleen commentaar. Wie denk je wel dat je bent, waarom ga je toch steeds naar die vrouw, er word gekletst in het dorp over haar, dat ze een heks is. Ze verwacht dat deze aversie op den duur wel over zal gaan, ze doet toch goed werk maar  het wordt alleen maar erger. Zij besluit bij hun huis ook een kruidentuin aan te leggen, zodat ze meer tijd thuis kan doorbrengen. Het zint haar man nog steeds niet en hij vraagt haar nadrukkelijk alleen groenten te verbouwen en fruit te gaan telen.

Ze gaat echter gewoon door met haar werkzaamheden. Mensen kunnen hierdoor  genezen antwoordt ze haar man, maar die lacht schamper. Jij bent God niet, die is de enige die kan genezen niet jij, met je stomme kruiden en je tovenarij. Ze legt hem uit dat het in het geen tovenarij is maar hij schreeuwt, waarom gaan jullie dan nachts de deur uit. Ze verteld hem dat je sommige kruiden bij wassende maan moet zaaien, omdat de plantengroei dan beter en sneller op gang komt, en andere gewoon overdag dag gezaaid kunnen worden. Hij schudt zijn hoofd en gelooft haar niet. Hij brengt steeds minder tijd thuis door maar zij onderschat de situatie en denkt dat hij wel weer zal bijdraaien.

Dan komt er een dag dat een kind uit het dorp, ernstig ziek wordt. Na het eerste kind volgen de andere kinderen, uit hetzelfde gezin. Ook de ouders krijgen koorts en de twee vrouwen zijn druk in de weer om de kruiden te bereiden, waarvan ze genezing of tenminste enige verbetering verwachten. Maar een van de kinderen sterft  met hoge koorts, de andere gezinsleden volgen snel.

Zie je wel, het is allemaal niets die kruiden, het helpt helemaal niks, bitst haar man. Ze herinnert hem eraan, bij welke mensen de kruiden wel geholpen hebben, maar hij wil er niets van weten. Hij gaat avonds weg naar zijn vrienden en als hij terug komt is hij stug en onvriendelijk. Het lijkt wel of zijn vrienden hem opstoken, denkt zij verdrietig. Er ontstaat een grote verwijdering tussen de beide echtgenoten. Als het winter is, wordt er iemand uit het dorp ziek. Het is een slopende ziekte en de kruidenvrouwen worden geraadpleegd. Ze doen hun best, maar het wordt een ware epidemie en er sterven velen. Er is geen kruid voor deze ziekte gewassen. Nu is het genoeg, zegt haar man. Hij vertrekt en komt die nacht niet terug. Als hij de volgende nachten daarna ook weg blijft, beseft ze dat er iets broeit. Ze weet echter niet wat, maar het maakt haar angstig.

Als ze op een dag een week later in de tuin staat te werken ziet, ze een aantal mannen het pad naar het huis oplopen. Er gaat iets dreigends van hen uit. Ze rent het huis in, sluit alle deuren en ramen goed af. De kinderen heeft zij mee naar binnen genomen en zegt hen, dat zij stil moeten zijn. De mannen zijn ondertussen het huis genaderd en schreeuwen; lelijke heks, kom naar buiten. Tot haar grote verwondering is haar man er ook bij. Zijn gezicht is door woede tot een masker geworden. Ze kan zich niet afdoende beschermen. Na verloop van enige tijd zijn de mannen binnen. Ze nemen haar en de kinderen mee, naar het markt plein in het dorp. Daar binden ze hen vast, aan de dikke boom in het midden. Laat mijn kinderen vrij schreeuwt ze, zij hebben jullie niets gedaan. Maar de menigte joelt en het gelach wordt steeds spottender.

Lelijke heks wordt er geschreeuwd door een vrouw die met gebalde vuisten op haar afkomt, en  haar in de maag stompt. Het is jouw schuld dat mijn man en kinderen zijn doodgegaan, jij vervloekte heks, dan spuwt ze haar in het gezicht, en slaat haar waar ze haar raken kan. Wanhopig zoeken haar ogen haar man. Daar ziet ze hem hij staat in de schaduw en ze ziet de angst in zijn ogen, als hij naar zijn kinderen kijkt. Adder gebroed, klinkt er uit de menigte, die kinderen zijn heksenkinderen, sterven moeten ze. Dan ziet zij dat haar man naar voren dringt, in een poging de kinderen te redden, maar hij kan niet tegen deze grote overmacht op.

Steekt ze in de fik, wordt er geroepen. Ja, de brandstapel dan zal het kwaad verbranden. Vuur, klinkt er herhaaldelijk uit de menigte. Ze is volkomen verbijsterd, wat is hier in hemelsnaam gaande. Ze geven haar ergens de schuld van iets, waar ze niets aan kon doen. Ze had haar uiterste best gedaan deze mensen te helpen maar toch zijn ze overleden. Dat is toch niet haar schuld. Waar zit het verstand van de mensen. Er gaan nu een maal mensen dood aan ziekten dat is altijd geweest, en dat zal altijd zo blijven.

Met de moed der wanhoop schreeuwt zij, dat ze haar uiterste best heeft gedaan. Zij wordt niet geloofd. Het gejoel wordt heftiger. Er worden strobalen aan haar voeten gelegd, en ook bij de kinderen. Het is verschrikkelijk te beseffen, wat er gaat gebeuren. Wanhopig schreeuwt ze naar haar man dat hij de kinderen moet redden, maar hij wordt vastgehouden. Hij is niet in staat hen te redden. Ze voelt zich door  iedereen in de steek gelaten. Niemand die haar helpen wil. Er gaan er allerlei gedachten door haar hoofd en ze voelt zich hopeloos verraden.

Het vuur wordt aangestoken, en onder afgrijselijk gegil verbranden ze, terwijl zij het verschrikkelijk benauwd heeft van de rook, en het gevoel heeft dat ze er in stikt. Nog een laatste maal kijkt ze verachtend naar haar echtgenoot en denkt verbitterd:

mannen verraden je allemaal. Ze verraden je en dan ga je dood. Met die gedachte in haar geest geprent sterft ze. Deze gedachte is in doodsnood, in haar onderbewustzijn ingeprent en naar het huidige leven meegenomen en heeft haar in dit leven, storend beïnvloed.

Mannen verraden je” en de conclusie is, dan ga je dood. Ik laat haar die regel tien keer hardop herhalen zodat ze goed van het feit doordrongen is, waar en waardoor deze programmering is ontstaan. Als je die tijdslijn doortrekt naar je huidige leven war heeft dat voor invloed op je huidige leven gehad?

Ah nu begrijp ik waarom ik het niet lang uithoud met mannen, waar mijn onberedeneerbare angst vandaan komt, en ik het contact na korter of langere tijd verbreek. Ik voelde me toen verraden door mijn eigen man en zijn vrienden, en ben altijd bang verraden te worden. Waar zit die angst van verraden te worden? Waar heb je die energie in je lichaam weggestopt? Haar darmen gingen te keer. In mijn buik en in mijn hoofd.

Nadat ze deze energie bewust had losgelaten vroeg ik haar, stel je voor hoe het zou zijn gegaan als je een andere keuze had gemaakt, dat je meer naar je man had geluisterd. Hoe zou het dan met je zijn afgelopen?

We gaan herkaderen. Wat zou je beter hebben kunnen doen, om dit drama te voorkomen. Hmm, ik had beter naar hem moeten luisteren en samen, naar een oplossing moeten zoeken. Had je uiteindelijk kunnen voorkomen dat je de brandstapel kreeg? Als ik niet zo naïef was geweest en beter naar mijn man had geluisterd, dan had ik het misschien aan zien komen en op tijd kunnen vluchten. In die tijd van vooroordeel en bekrompenheid handelden mensen in blinde angst. Men zocht een zondebok om de woede en het verdriet op af te reageren.

CONCLUSIE
Zij begreep, dat ze toen in haar eigen geïdealiseerde wereld leefde en te weinig met de realiteit rekening hield, namelijk dat de mensen in het dorp, geen begrip voor deze geneeswijze hadden. Ze vroegen haar wel om hulp, maar doordat het niet lukte veranderde, hoop in haat. Dat was reeds eerder gebeurd, maar dat feit had ze genegeerd. Haar man had gepoogd haar te waarschuwen, maar ze had er niet naar geluisterd en niet genoeg over nagedacht. Als ze dat wel had gedaan, zou ze anders hebben kunnen reageren en het drama van de verbranding, op een of andere manier hebben voorkomen door bijvoorbeeld op tijd weg te gaan of te stoppen. Ze had het niet zien aankomen

Zijn alle mannen verraders vroeg ik haar, om de veralgemenisering dat “alle mannen verraders zijn” te ontkoppelen. Ze lachte, eigenlijk niet, mijn vader was een hele goede man, zorgzaam en betrouwbaar. Mijn levenspartner van dit moment is een fijne vent.Haar postulaat of programmering; dat mannen je verraden en je dan doodgaat, hebben wij veranderd in, er zijn betrouwbare en onbetrouwbare mannen.Ik wenste haar veel succes en een betrouwbare man en twee lieve kinderen toe. Met haar astma zal het nu zeer waarschijnlijk beter gaan.