Wraakgevoelensen de gevolgen daarvan

Wraakgevoelens

Tijdens de regressietherapie sessie blijkt dat de cliënt is hier in dit leven  een man van boeren afkomst is tijdstip het jaar 807. Hij heeft een werkzaam, maar vooral een prettig eenvoudig leven. Hij bewerkt zijn land, verdient de kost voor zijn gezin. Alles gaat voorspoedig totdat er slechte mensen in het dorp komen wonen, die te lui zijn om zelf te werken en graag geld verdienen over andermans rug. Het is de mensen van het dorp, niet helemaal duidelijk waarom zij zich in hun dorp hebben gevestigd, maar ze worden niet zo heel lang in onzekerheid gelaten. Met veel vertoon van macht, rijden de nieuwelingen op hun paarden en kijken minachtend op de bevolking neer. Op een dag staan er mannen bij de toegangswegen  naar het dorp en eisen tol van de passanten. De boeren nemen dat niet en er wordt gevochten. De strijd is echter ongelijk, want de boeren zijn alleen of met een knecht maar de indringers zijn altijd in de meerderheid.

Ze worden bedreigd, niemand heeft ook maar een schijn van kans, zonder te betalen zijn huis te bereiken. Na verloop van tijd wordt er  meer en meer tol geëist en de mannen uit het dorp besluiten zich te verenigen en het niet langer te pikken.

Op een nacht als het goed donker is, sluipen de boer en zijn kornuiten naar de huizen van de indringers en steken ze in brand. Daar vloeien grote problemen uit voort. De indringers zijn woedend. Hoe durven jullie onze huizen in de brand te steken, daar zullen jullie voor boeten. Ze pakken kris kras een aantal mannen op, drijven ze op het dorpsplein bij elkaar en dreigen ze te doden, als ze niet zeggen wie de mannen zijn, die hun huizen in brand hebben gestoken. Een man slaat door en verraadt de dorpelingen die het gedaan hebben. Evengoed worden de gijzelaars gedood, om een voorbeeld te stellen. De bevolking is woedend. Ze beramen een plan en lokken de indringers in de val, waarna zij er een aantal vermoorden. De belangrijkste boeven ontkomen echter en daar komt nog meer narigheid van. Ze herenigen zich en wreken de dood van hun handlangers, maar ook om de bevolking af te schrikken en voorgoed de angst aan te jagen.

Onze boer, die had meegeholpen om de huizen in de fik te steken, wordt op een later tijdstip verraden, gevangen genomen, en gedood. Op het dorpsplein wordt hij bij zijn nek op een paal gespiest. Voor hij sterft neemt hij zich voor op alle misdadigers wraak te nemen en zoiets  nooit meer te laten gebeuren, (postulaat of programmering.) Hij neemt deze programmering mee naar zijn volgende leven. Hij incarneert opnieuw  bij rijke mensen, en neemt zijn wraakgevoelens en programmering; zoiets nooit meer te laten gebeuren, mee en zweert bij zichzelf om, op alle misdadigers wraak te nemen. Hij leeft een rijk en wreed leven en doet in zijn haat, precies met mensen die in zijn ogen fout zijn, wat hem en de dorpelingen, in zijn vorige incarnatie eerder is overkomen. Nu slaat hij, totaal door naar de andere kant. Hij oefent machten terreur uit en geeft opdracht mensen te doden is, als ze niet aan zijn eisen voldoen.

Gedurende dat hij ouder wordt is de haat gegroeid en gedraagt hij zich steeds slechter.

Als hij op stille dag op zijn paard naar zijn huis rijdt wordt hij opgewacht, door een aantal jonge mannen, die hun gedode vader willen wreken.Zij hangen hem op. ( Tijdens de sessies komen rode striemen op zijn keel.) Hij sterft terwijl hij vol haat zit en denkt; heb ik me toch nog laten pakken. Dit laat ik mij nooit meer gebeuren. Nieuwe programmering! Hij ziet zijn eigen criminaliteit, door blinde woede volkomen over het hoofd. In een daar opvolgend leven, doodt hij nu ook onschuldige vrouwen en kinderen. De haat heeft hem helemaal in de ban. Zijn leven is een aaneenschakeling van moeilijkheden. Bij de levens terugblik, als hij overleden en uit zijn lichaam is, dringt eindelijk tot hem door wat hij heeft gedaan. Hij ziet zijn eigen wandaden en wrede levensstijl, en schaamt zich dat hij onschuldige vrouwen en kinderen heeft gedood. Er ontstaat het besef, dat hij op deze manier niet langer door kan gaan.

Een daarop volgende incarnatie wordt hij opnieuw, in een arm gezin geboren, maar bij nette eerlijke mensen. Het gezin heeft door omstandigheden weinig hoop op verbetering van de armoedige situatie. De vader is lijfeigene van een edelman, die het met levens van anderen niet zo nauw neemt. Ook gaat de zweep vaak over de ruggen van de arbeiders. Het onrecht is groot, het leed schrijnend. Hij is weer het slachtoffer van willekeur van anderen, is woest maar draagt zijn lot en probeert het beste ervan te maken. Zijn woede uit zich op een positieve manier. Onder leiding van zijn vader rebelleren de lijfeigenen. Zij staken, lopen weg en vluchten de bergen in. Hij blijft om de achtergeblevenen te beschermen en over te halen ook te vluchten. Bij zijn pogingen daartoe wordt hij opgepakt. Als de edelman ontdekt dat hij de zoon van de leider is, laat hij hem martelen om informatie uit hem te persen.

Als dat niet lukt, probeert hij hem om te kopen en belooft hem gouden bergen, als hij  zijn  kameraden zou verraden en op zou sporen. Hij draagt echter de schaamte over zijn wrede gedrag in zijn onderbewustzijn mee en weigert zijn kameraden uit te leveren. Daarna wordt hij in een kerker van het kasteel gegooid, terwijl ze beraadslagen wat ze met hem moeten doen. Uiteindelijk laten ze hem in de kerker gewoon zonder eten of drinken wegteren. Tijdens het sterfproces herhaalt hij bij zichzelf; Ik ben blij dat ik mijn kameraden niet heb verraden en sterft.
Uit zijn lichaam na de doodop de plek van overzicht, ziet hij dat hij juist gehandeld heeft. Voor het eerst is hij trots op zichzelf, hij is niet doorgeslagen, nog voor de terreur bezweken. Hij heeft zich geen nieuw karma op de hals gehaald maar juist ingelost!

In het tussen bestaan (zonder stoffelijk lichaam) evalueert hij zijn laatste leven. Hij ziet in, dat hij er nog lang niet is en neemt zich voor de goede weg die hij reeds heeft ingeslagen voort te zetten. De weer daarop volgende incarnatie gaat hij in, met het besef in zijn onderbewustzijn  dat hij nog steeds iets heeft goed te maken en kiest hij ervoor om op een positieve manier de kosmische balans in evenwicht te brengen. Hij besluit om waar het mogelijk is mensen te helpen. Kracht heeft hij reeds vergaard en moed om zijn ideeën waar te maken ook. Hij wordt een knappe handwerksman, richt een gilde op en onderwijst mensen in zijn vak, waardoor zij hun brood kunnen verdienen. Er zit nog een rest haat en woede die aan hem knaagt, maar die hij nu op een positieve manier gebruikt door met zijn tegenstanders op een krachtige manier te bestrijden. Woede uitbarstingen en de neiging zijn toevlucht te nemen tot fysiek geweld worden nu beheerst en verbaal opgelost.

Zijn gezin vaart wel bij zijn handelswijze. Zijn dochters trouwen mannen van aanzien en hebben het goed. Zijn enige zoon is net als hij een goed handwerksman en neemt uiteindelijk zijn vaders werkzaamheden over, als hij oud geworden tevreden sterft. Hij heeft zich aan de door hemzelf opgelegde taak gehouden en een karakter verandering ten goede op gang gebracht.

Opnieuw incarneert hij, maar nu als een vrouw om de zachte kanten van zijn karakter te kunnen ontwikkelen. Zij wordt later een doortastende non in een klooster orde en verzorgt stervende en arme mensen. Ze heeft voldoening in een leven van opoffering voor anderen zonder voor zichzelf iets te vragen. Oud geworden sterft ze na een kort ziekbed  tevreden omringd en verzorgd door de nonnen van de orde.In dit leven leerde hij/zij liefde voor anderen te hebben en uit te dragen. Het was een onbaatzuchtig leven geweest. Nieuwe kwaliteiten werden ontwikkeld. Met een groot gevoel van mededogen is hij opnieuw geïncarneerd. De karmische weegschaal is nu meer in evenwicht gekomen.

In het huidige leven is hij een succesvolle zakenman die een internationaal bedrijf heeft opgebouwd. Hij heeft hart voor zijn personeel en is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij gebruikt zijn kracht op een goede manier, hetgeen hem aanzien geeft en een bloeiend bedrijf is het gevolg daarvan. Maar nog steeds is hij een licht ontvlambare man die snel kwaad word als iets hem niet bevalt.

Dan komt de ene tegenslag na de andere. Hij gaat na verloop van tijd failliet. Hij heeft het niet gered. Alles wat maar fout kon gaan ging ook fout. Grote verslagenheid en onbegrip waren het gevolg. Dat een bloeiend bedrijf dat prima functioneerde zomaar  failliet kon gaan.Tot zijn grote verbazing ontdekte hij tijdens de sessie dat er van alles verkeerd was gegaan door een aantal redenen, maar vooral door resterend karma uit het verleden! Oorzaak en gevolg.

Veel over zichzelf wijzer geworden, verliet hij de praktijk.

CONCLUSIE

Zijn woede en haat, hadden hem door zijn incarnaties heen parten gespeeld. Het thema  macht/machteloosheid, gevolgd door woede en haat. Zijn misdaden vloeiden voort uit zelf een slachtoffer te zijn geweest. Niets komt zomaar uit de lucht vallen. Uit deze sessies kan je zien dat het vele levens kan duren, voor er een bepaalde balans is bereikt. Uiteindelijk heeft hij besloten zijn karma positief uit te werken, door mensen te helpen een vak te leren.

In zijn huidige leven had hij nog steeds last van zijn opgekropte woede, maar het ontaardde niet in schade door geweld aan anderen. Door ervaring wijs geworden, is hij veranderd. Het gaat om de verandering en groei, niet om straf maar om begrip. De omstandigheden waarin wij verkeren creëren wij zelf door onze (wan)daden. Zowel negatieve als goede daden keren als een boemerang terug.

Volgende sessie